Zeven panden minder aangemerkt als gemeentelijk monument

12-02-2021 JOURE – De eigenaren van zeven verschillende monumentale panden hebben een verzoek ingediend voor het intrekken van de gemeentelijke monumentenstatus:

  • Hoofdweg 31 in Echten
  • Koopmanweg 4 in Echtenerbrug
  • Langestreek 20 in Lemmer
  • Langestreek 47 in Lemmer
  • Schans 15 in Lemmer
  • Schans 17 in Lemmer
  • Turfland 52 in Lemmer

Alle zeven panden zijn in het verleden aangewezen als gemeentelijk monument. Op basis van deze waardenstelling hebben de zeven panden 18 punten of minder toegekend gekregen. Voor het aanwijzen van nieuwe monumenten wordt een ondergrens van 19 punten gehanteerd. Dat betekent dat in de nieuwe situatie de panden niet aangewezen zouden worden als gemeentelijkmonument.

Op basis van het nieuwe monumentenbeleid kunnen eigenaren van lager scorende panden eenmalig de kans krijgen om op basis van vrijwilligheid te kiezen over de status van hun pand.