Zorg over kwaliteit van drinkwaterbronnen

26-01-2021 LEMMER -In meer dan de helft van de 216 drinkwaterwinningen in Nederland zijn nu, of in de nabije toekomst, problemen met de waterkwaliteit of de beschikbare hoeveelheid water. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat in 135 van de 216 winningen stoffen worden gevonden die niet in deze hoeveelheden in drinkwater mogen voorkomen. 

Hoewel de drinkwaterkwaliteit zeer goed is in Nederland, bestaat er wel zorg over de kwaliteit van de bronnen. In Nederland wordt drinkwater gemaakt van grond- en oppervlaktewater. Het RIVM bracht in kaart wat de kwaliteit van het water van deze bronnen is en hoeveel er beschikbaar is om drinkwater van te maken.

Door de droogte van de laatste jaren is het minder vanzelfsprekend geworden dat er altijd genoeg drinkwater is. Door klimaatverandering kunnen deze situaties zich vaker voordoen. De droogte zorgt er bovendien voor dat de concentraties vervuilende stoffen hoger zijn. Hierdoor moeten de drinkwaterbedrijven meer doen om er schoon drinkwater van te maken.

Waterschappen, provincies, gemeenten en de Rijksoverheid hebben de afgelopen jaren veel gedaan om de kwaliteit van de drinkwaterbronnen te verbeteren. Maar de kwaliteit is niet overal zoals gewenst en is de afgelopen jaren niet merkbaar verbeterd. Het doel in Nederland is om drinkwater schoner te krijgen en de zuiveringsopgave te verkleinen. In dat laatste ligt nog een flinke opgave.

Het RIVM adviseert de Rijksoverheid om samen op te trekken met lokale en regionale overheden bij het uitvoeren van maatregelen en het volgen van de effectiviteit daarvan en duidelijk in kaart te brengen welke maatregelen nog genomen kunnen worden.

Meer informatie is te vinden in de publicatie Staat drinkwaterbronnen op de website van het RIVM.