Aan de slag met duurzame warmte in De Fryske Marren

23-04-2021 LEMMER – Hoe maken we De Fryske Marren aardgasloos? Dat is één van de belangrijkste vragen die straks in de Transitievisie Warmte (TVW) voor onze gemeente wordt beantwoord. In de Transitievisie Warmte worden kansrijke aardgasvrije oplossingen beschreven. Hoe we de transitie gaan maken is omschreven in een plan van aanpak. Het belangrijkste in die aanpak is dat we samen werken aan het maken van de TVW, samen met inwoners, woningcorporaties en de netbeheerder. Het college heeft het plan van aanpak vastgesteld.

Oplossing op maat voor elke wijk
Het aardgasvrij maken is een opgave die gevolgen heeft voor elke bewoner en elk bedrijf. Alle gebouwen in de gemeente moeten uiteindelijk verwarmd worden zonder gebruik te maken van aardgas. Welke oplossing daarbij het best past, kan verschillen per woning, straat, wijk of plaats. Voor het opstellen van de Transitievisie Warmte is veel kennis en betrokkenheid van alle betrokken partijen nodig. Zo kunnen we bijvoorbeeld rekening houden met belangrijke uitgangspunten, renovatieplannen en wensen en voorwaarden van inwoners.

Na vaststelling van de Transitievisie Warmte wordt vervolgens per gebied een uitvoeringsplan op wijk/buurt/gebied uitgewerkt. Samen met de inwoners van De Fryske Marren worden definitieve keuzes gemaakt hoe we duurzaam gaan verwarmen en welke energie-infrastructuur de wijk daarbij nodig heeft. Daarna start pas de uitvoering. Wilt u nu al meedenken over dit onderwerp? Of wilt u aansluiten in een klankbordgroep die meedenkt over de Transitievisie Warmte? Stuur dan een mail naar duurzaam@defryskemarren.nl en zet in het onderwerp ‘Meedenken over TVW’.