LTO/NOP doet onderzoek naar nieuwe verzekering pluimveebedrijven

23-04-2021 LEMMER – De vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP krijgt in toenemende mate signalen van leden over (on)verzekerbaarheid van hun bedrijven. In aansluiting op de varkenshouderij is met LTO Verzekeringen contact opgenomen om samen met een Engelse aanbieder van verzekeringen de mogelijkheden te onderzoeken voor een nieuw verzekeringspakket gericht op pluimveebedrijven, naast varkensbedrijven.

Het aantal marktpartijen op de agrarische verzekeringsmarkt neemt snel af. Verzekeraars die wel op de markt blijven, schroeven hun eisen voor stallen en de bijkomende polisvoorwaarden op. Dit met name vanuit de invalshoek brandveiligheid, asbest en zonnepanelen. Door deze ontwikkelingen komt de verzekerbaarheid van individuele pluimveebedrijven onder druk te staan. Dit dreigt een structureel probleem te worden, waarmee de komende jaren een groeiende groep pluimveebedrijven te maken zal krijgen.

Voor het onderzoek naar de opzet van een nieuw verzekeringspakket voor pluimveebedrijven is informatie nodig over de huidige verzekeringspakketten van pluimveehouders. LTO/NOP-leden ontvangen hierover een brief met het verzoek om de verzekeringsgegevens bij de eigen verzekeraar op te vragen en naar LTO Verzekeringen door te sturen. Op basis daarvan wordt dan een sectorbreed ‘verzekeringsprofiel’ opgesteld.

De data worden geanonimiseerd verwerkt en dienen alleen als basis voor het gesprek met (buitenlandse) verzekeringsmaatschappijen. Het betekent niet dat pluimveehouders afscheid moeten nemen van hun huidige verzekeraar of ‘verplicht’ worden om een verzekering via LTO Verzekeringen af te sluiten.