Aantal broedende grauwe ganzen neemt minder snel toe

30-11-2020 LEMMER – Het aantal broedende grauwe ganzen in Friesland neemt nog steeds toe. De groei van 20 procent toename per jaar die de ganzen lieten zien is nu met 11 procent wel iets minder geworden. Dat is de conclusie van vogelonderzoeksbedrijf Sovon.

Het aantal broedplaatsen waren het afgelopen jaar ongeveer 6100. In 2016 waren dit er nog 4300. Reden voor de terugloop is dat het verzadigingspunt is bereikt. In een aantal gebieden nemen de gazen juist af. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de aanwezigheid van de vos.

Binnen de Fryske Marren is de grauwe gans over het algemeen veilig. Met name rondom de Fluessen gaat het erg goed met de grauwe ganzen.