Bekendmakingen week 1 (2022)

07-01-2022 LEMMER – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

07-01-2022 – Opheffing van het adres in Nederland van: H.N. Yüksel

07-01-2022 – Opheffing van het adres in Nederland van: E.N. Yüksel

07-01-2022 – Opheffing van het adres in Nederland van: I. Yüksel

07-01-2022 – Agenda Petear

07-01-2022 – Gladheidsbestrijdingsplan 2021-2022

06-01-2022 – Sewei 3 te Joure: verleende vergunning plaatsen van een geluidsscherm en een warmtepomp + buffervat (OV 20210783/)

05-01-2022 – Schardijk 2 te Lemmer: aanvraag vergunning voor het verbouwen, vergroten en realiseren van 16 geclusterde woonunits in het bedrijfspand (OV 20210841)

05-01-2022 – Opheffing van het adres in Nederland van: L. Omoti

05-01-2022 – Gaasterweg 1 te Rotsterhaule: verleende vergunning bouwen van een werktuigenberging (OV 20210816/)

05-01-2022 – Seel 10 te Terherne: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20210678)

05-01-2022 – Grote Beer 19 te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van een rookkanaal aan de zijgevel (OV 20210856)

05-01-2022 – Grote Beer 19 te Lemmer: aanvraag vergunning vervangen van het raamkozijn aan de voorzijde van de woning (OV 20210880)

05-01-2022 – Wijzigen onderbord Middenvaart in Echten

05-01-2022 – Opheffing van het adres in Nederland van: A. Omoti

05-01-2022 – De Finne 33 te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een aanbouw (OV 20210879)

05-01-2022 – Hoge Dijk te Rotsterhaule (Kadastrale aanduiding: JHN00/E/3889): aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke woonunit (OV 20210877)

05-01-2022 – Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022 De Fryske Marren

03-01-2022 – Strjitwei 10 te Tjerkgaast: aanvraag voor het voortzetten voor onbepaalde tijd van de tijdelijke installatie voor de opwerking van Hummuszuren met behulp van Membraanfitratie (OV 20210401 / 6076903) ter inzage

31-12-2021 – Jacobus Boomsmastraat 64 te Sondel: aanvraag voor het realiseren van een uitbreiding aan de ligboxenstal en het plaatsen van een emissiearme vloer (OV 20210532 / 6227123).

31-12-2021 – Gaestdyk 51 te Tjerkgaast: verleende vergunning verbouwen van de woning en aangesloten schuur (OV 20210797/)

31-12-2021 – Sinnebuorren 28 te Joure: verleende vergunning wijzigen van de winkelruimte en de voor-pui (OV 20210652/)

31-12-2021 – nabij Haulstersingel te Ouwsterhaule (Kadastrale aanduiding: LWR02/B/3281): aanvraag vergunning aanleggen zonnepark (OV 20210850)

31-12-2021 – Sânsleatbrêge nabij kruising Terhernsterdyk teTerherne: verleende vergunning realiseren van tijdelijke (verkeers-)voorzieningen i.v.m. renovatie

31-12-2021 – Stinsenwei 18 te Harich: verleende vergunning kappen van een boom (OV 20210738/)

31-12-2021 – Bovenkruier 9, 9 0001 t/m 0005 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning realiseren van bedrijfsunits (OV 20210755)

31-12-2021 – Wielwei 3 te Doniaga: aanvraag vergunning slopen ven de bestaande boerderij en herbouwen van een jongveestalling (OV 20210867)

31-12-2021 – Gaasterweg 1 te Rotsterhaule: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210138)

31-12-2021 – Roggemole 32 te Lemmer (Kadastrale aanduiding: LMR01/D/3200): aanvraag vergunning bouwen van een magazijn/opslag (OV 20210862)

31-12-2021 – Bovenkruier 22 te Sint Nicolaasga (Kadastrale aanduiding: LWR02/A/0): aanvraag vergunning bouwen van een bedrijfsloods (OV 20210857)

31-12-2021 – Binnendyk 13 te Rottum: aanvraag vergunning verbouwen van de boerderij naar woonboederij (OV 20210744)

31-12-2021 – Welleweg 1 te Vegelinsoord: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210139)

31-12-2021 – Harichsterdyk 54 te Harich: aanvraag vergunning herbouwen van de schuur (OV 20210871)

31-12-2021 – Boarnsweachsterdyk 15 0001 te Boornzwaag: verleende vergunning verbouwen van de boerderij (OV 20210091/)

31-12-2021 – Kempenaerlaan 7 BY te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning verbouwen van de woning (OV 20210863)

31-12-2021 – Gaasterweg 1 te Rotsterhaule: aanvraag vergunning bouwen van een werktuigenberging (OV 20210816)

31-12-2021 – Bandsloot 7 te Bantega (Kadastrale aanduiding: OTZ00/M/505): aanvraag vergunning bouwen van 2 woningen en een bedrijfsgebouw (OV 20210546)

31-12-2021 – Koestraat 27 te Sloten: aanvraag vergunning plaatsen van valbeveiliging (OV 20210870)

31-12-2021 – Buren 19 te Oosterzee: aanvraag vergunning realiseren van enkele aanpassingen aan het exterieur en interieur. Isolerende maatregelen (OV 20210868)

31-12-2021 – Beleidsregels gemeentelijke belastingen gemeente De Fryske Marren

31-12-2021 – Tussen Hooilanden 1 en 3 te Lemmer (Kadastrale aanduiding: LMR01/D/438): verleende vergunning nieuw bouwen van units (OV 20210202/)

31-12-2021 – Hollandiastraat 118 te Scharsterbrug: verleende vergunning uitbreiden van de bestaande wagenberging (OV 20210759/)

31-12-2021 – Binnendyk 83 te Rottum: aanvraag vergunning renoveren van de stal (OV 20210866)

31-12-2021 – Morseweg 9 te Joure: aanvraag vergunning plaatsen van gevelreclame (Betreft wijziging reeds verleende vergunning OV 20210287) (OV 20210869)

31-12-2021 – Hollandiastraat 1 te Scharsterbrug: verleende vergunning realiseren van een vrijstaande woning (OV 20210709/)

31-12-2021 – De Timpe 51A te Balk: aanvraag vergunning bouwen van een vrijstaande woning (OV 20210265)

31-12-2021 – Leeuwarderweg 1 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210140)

31-12-2021 – Nije Kampen 3 te Vegelinsoord: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210137)

31-12-2021 – Schoolstraat 12 te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van een overdekte winkelwagenopstelplaats (Melding brandveilig gebruik ) (OV 20210858)

31-12-2021 – Gaestdyk 23 te Tjerkgaast: verleende vergunning omschakelen van melkrundvee naar een (melk)schapenhouderij (OV 20210454/)

31-12-2021 – Omkromte 8 te Joure: verleende vergunning realiseren van een dakopbouw (OV 20210701/)

31-12-2021 – Roggemole 51 11 te Lemmer: aanvraag vergunning wijzigen van de eerder verleende vergunning m.b.t. bouwen van twee bedrijfshallen (OV 20210853)

31-12-2021 – Slotweg 17 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning plaatsen van een warmwater tank ivm wamterugwinning (OV 20210848)

31-12-2021 – Kerkstraat 33 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning wijzigen van de bestemming (OV 20210634)