Bekendmakingen week 24 (2021)

26-06-2021 LEMMER – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

24-06-2021 – Agenda raadsvergadering

24-06-2021 – Oer de Draai 14 te Oudega: aanvraag vergunning tijdelijk bewonen van een stacaravan tijdens realisatie woonhuis (OV 20210477)

23-06-2021 – It Súd 30 te Broek (Kadastrale aanduiding: LWR02/A/1591): verleende vergunning bouwen van een woning (OV 20210436/)

23-06-2021 – De Bûterkamp 3 te Oudemirdum: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210070)

23-06-2021 – Sneekermeer 4 a te Joure: aanvraag vergunning uitbreiden van de bedrijfshal (OV 20210424)

23-06-2021 – Doumastate 1 a te Langweer: verleende vergunning veranderen van de kantoorfunctie in een B&B functie (OV 20210370/)

23-06-2021 – Vegelinsweg 9 te Joure: verleende vergunning renoveren en verbouwen van het gebouw (OV 20210203/)

23-06-2021 – It Kromme Far 57 Broek Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1608: aanvraag vergunning realiseren van een woning (OV 20210116)

23-06-2021 – De Hege Bouwen 2 A te Nijemirdum: aanvraag vergunning bouwen van een opslagloods (OV 20210463)

23-06-2021 – Barkentijn 31 te Lemmer: verleende vergunning verbouwen/uitbreiden van de woning (OV 20210445/)

23-06-2021 – Meerdere locaties in de gemeente: verleende vergunning uitvoeren van een seismisch onderzoek (OV 20210190/)

23-06-2021 – it Súd 46 te Joure: verleende vergunning bouwen van een villa (OV 20210452/)

23-06-2021 – Scharsterlaan 22 te Boornzwaag: verleende vergunning vervangen en vernieuwen van een vakantiehuis (OV 20210005/)

23-06-2021 – De Bûterkamp 3 te Oudemirdum: aanvraag vergunning bouwen van een nieuwe woning (OV 20210471)

23-06-2021 – Kerkpad 12 te Haskerhorne: aanvraag vergunning realiseren van tweetal gastenverblijven (legalisatie) (OV 20210474)

23-06-2021 – Kadastrale aanduiding: THN00/A/2851: aanvraag vergunning aanleggen van een weilanddepot, t.b.v. het tijdelijk opslaan van ‘Verspreidbare baggerspecie’

23-06-2021 – Bovenkruier 20 te Sint Nicolaasga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210068)

23-06-2021 – Bramerstraat 46 te Idskenhuizen: verleende vergunning wijzigen van de gevel (OV 20210438/)

23-06-2021 – Nabij Vuurtorenweg 12 te Lemmer (Kadestrale aanduiding: LMR01/A/10623): verleende vergunning vervangen van de bestaande damwand (OV 20210460/)

23-06-2021 – De Hege Bouwen 2 A te Nijemirdum: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210069)

23-06-2021 – Leije 24 te Terherne: aanvraag vergunning verbouwen van de bestaande woning (OV 20210468)

23-06-2021 – It Perron 10 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning uitbreiden van de verdieping (OV 20210334/)

23-06-2021 – nabij Plattedijk 63 te Lemmer: verleende vergunning bouwen van een inkoopstation en opslagcontainer (OV 20210321/)

23-06-2021 – Sinnebuorren te Joure en Molewei te Sint Nicolaasga: verleende standplaatsvergunning (SV 20210016)

23-06-2021 – Wikelerdyk 26 te Balk: aanvraag vergunning verbouwen/uitbreiden van de woning (OV 20210476)

23-06-2021 – Dubbelstraat 11 te Balk: verleende vergunning bouwen van 23 appartementen (OV 20200790/)

23-06-2021 – kruising Terhernsterdyk te Terherne (Kadestrale aanduiding: THN00/A/3183): verleende vergunning renoveren van de Sansleatbrege (OV 20210284/)

23-06-2021 – De Burde 9 te Bakhuizen: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20210067)

23-06-2021 – It Kromme Far 57 Broek Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1608: verleende vergunning realiseren van een woning (OV 20210116/)

23-06-2021 – Meerkoet 2 te Lemmer: verleende vergunning verbouwen en uitbreiden van de woning (OV 20210102/)

23-06-2021 – Sondelerdyk 3 A te Sondel: aanvraag vergunning verbouwen van de woning (OV 20210469)

23-06-2021 – Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 2021 De Fryske Marren

22-06-2021 – Agenda Petear