‘Looptijd van contracten voor agrarisch natuurbeheer moet omhoog’

26-06-2021 LEMMER – De Tweede Kamer wil dat minister Schouten van LNV in gesprek gaat met de provincies en de agrarische sector over de mogelijkheden om meer gebruik te maken van langjarige contracten voor agrarisch natuurbeheer. Een motie van CDA, SGP, VVD, ChristenUnie, D66 en BoerBurgerBeweging waarin dat wordt gevraagd is op donderdag 24 juni aangenomen.

Contracten voor natuurbeheer door boeren kennen doorgaans een looptijd van hooguit 6 jaar, terwijl boeren behoefte hebben aan zekerheid over een langere periode van bijvoorbeeld 20 tot 30 jaar. De indieners van de motie stellen dat langere contracten voor agrarisch natuurbeheer zowel bij de boer als voor de natuur voor meer zekerheid zorgen. Bovendien is het voor provincies al mogelijk om meer langjarige contracten af te sluiten.