Bekendmakingen week 26 (2021)

10-07-2021 LEMMER – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

08-07-2021 – Omgevingsvergunning – Lemmer, Plattedijk 37 A: verleende vergunning realiseren van een vrijstaande woning (OV 20200421)

08-07-2021 – Markant 49 te Balk: plaatsen van een dakkapel; OV 20210505/6201351

08-07-2021 – Wilhelminastraat 31 te Balk; kappen van een boom; OV 20210500/6196563

08-07-2021 – Louwer om’e tún 22 te Terherne; uitbreiden van de woning; OV 20210378/6072305

08-07-2021 – Nabij Westeind Oosterzee – Lemmer (Kadastrale aanduiding: OTZ00/K/13): het tijdelijk gebruik van agrarische gronden als weilanddepot (OV 20210515/6206609)

08-07-2021 – Midstraat 52 te Joure; veranderen van de voorgevel ; OV 20210499/6196889

08-07-2021 – Grutto 19 te Lemmer; plaatsen van een kapconstructie; OV20210501/6186199

08-07-2021 – Sondel, Noorderreed 1: verleende vergunning bouwen van een veldschuur (OV 20210427)

08-07-2021 – Haskerhorne, Jousterweg 37 : verleende vergunning realiseren van een woning (OV 20210385)

08-07-2021 – Sluisdijk 15 te Joure: realiseren van een nieuwe berging; OV 20210503/6198469

08-07-2021 – Broek it Súd 44: het realiseren van een vrijstaande woning ( OV 20210511/6204867)

08-07-2021 – Joure, Technykwei 12: ontwerp weigering aanvraag vergunning voor het bouwen van een onbemand tankstation, bestaande uit een luifel met twee pompeilanden en een prijzenbord (OV 20170176/2893793

08-07-2021 – Joure, Midstraat 60: verleende vergunning uitbreiden en verbouwen van een bovenwoning (OV 20210255)

08-07-2021 – Kromme Far 69 te Broek; aanleggen/realiseren van een vlonder; OV20210497/6196001

08-07-2021 – Sanne Windwei 2 te Oudega: het samenvoegen van Sanne Windwei 2 en 4 naar 1 woning ( OV 20210513/6143559 )

08-07-2021 – Langweer , Pontdyk 42: verleende vergunning realiseren van een uitbreiding op de plek van bestaande bijgebouwen (OV 20210299)

08-07-2021 – Ipestrjitte te Lemmer (kadastrale Aanduiding: Otz00/D/3151); bouwen van een woning; OV20210502/6198301

08-07-2021 – Scharsterlaan 45 te Boornzwaag: bouwen van een vakantiewoning; OV 20210506/6142965

08-07-2021 – Omkromte 26 te Joure (kadastrale Aanduiding: Lwr02/L/1597): bouwen van een woning; OV 20210510/6204635

08-07-2021 – Rotsterhaule, Hoge Dijk 11: verleende vergunning verbouwen van de bestaande schuur (OV 20210008)

08-07-2021 – Bestemmingsplan Rijs – De Griene Leane 1 vastgesteld

08-07-2021 – Verordening minima De Fryske Marren 2021

06-07-2021 – Afstemmingsverordening Participatiewet Bbz 2004, IOAW en IOAZ De Fryske Marren

06-07-2021 – Re-integratieverordening Participatiewet De Fryske Marren