Bekendmakingen week 38 (2021)

25-09-2021 LEMMER –  Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl.

22-09-2021 – Tjerkgaast, Gaestdyk 60 a : ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, uitbreiden van de bestaande werkplaats (MB 20210101)

22-09-2021 – Dwarsryd 19 te Idskenhuizen: verleende vergunning realiseren van een garage-opbouw (OV 20210238)

22-09-2021 – Lemsterpad 52 te Lemmer: verleende vergunning voor het deels slopen, geheel uitbreiden en gevels bestaande deel upgraden (OV 20210541)

22-09-2021 – Buorren 54 te Terherne: verleende vergunning vervangen van bestaand kozijn/ wijzigen van een gevel (OV 20210605)

22-09-2021 – Idskenhuizen, Stripedyk 41 : aanvraag vergunning verkortetoelichting (OV 20210639)

22-09-2021 – Ontwerpbestemmingsplan Echtenerbrug – Koopmanweg 10

22-09-2021 – Nabij de Wieken 1 te Sint Nicolaasga (kadastrale Aanduiding: Lwr02/S/860): : verleende vergunning voor het realiseren van 2 inritten naar het parkeerterrein (OV 20210484)

22-09-2021 – Lemmer, ’t Wijd 32 : aanvraag vergunning vernieuwen en aanpassen van de walbeschoeiing (OV 20210631)

22-09-2021 – Joure, Woudfennen 9 : ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, uitbreiden van het kinderdagverblijf (MB 20210104)

22-09-2021 – Oudemirdum, Jan Schotanuswei 65 : ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, starten van een kleinschalige paardenfokkerij (MB 20210105)

22-09-2021 – Oudemirdum, Jan Schotanuswei 68 : aanvraag vergunning verbouwen/uitbreiden van de woning (OV 20210637)

22-09-2021 – Joure , Morseweg 10 : aanvraag vergunning nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw opgedeeld in 6 loodsen. (OV 20210626)

22-09-2021 – Oudega, Sanne Windwei 2 : verlenging beslistermijn aanvraag vergunning samenvoegen van Sanne Windwei 2 en 4 naar 1 woning (OV 20210513)

22-09-2021 – Broek, It Noard 75: aanvraag vergunning slopen en nieuw bouwen van de woning (OV 20210628)

22-09-2021 – Tjerkgaast, Gaestdyk 60 a : aanvraag vergunning uitbreiden van het bedrijfspand (OV 20210636)

22-09-2021 – Balk, Lytse Side 10 : aanvraag vergunning ombouwen van werkplaats naar kantoor (OV 20210633)

22-09-2021 – Balk, van Swinderenstraat 59 : aanvraag vergunning verbouwen van het pand (OV 20210635)

22-09-2021 – Elahuizen, Tsjerkewei 1 en 2 : ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, verplaatsen van 2 gemalen (MB 20210102)

22-09-2021 – Joure, Sinnebuorren 10 : ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, verbouwen en uitbreiden van de winkel (MB 20210103)

22-09-2021 – Joure, De Merk 4 : aanvraag vergunning verbouwen van een bedrijfspand (OV 20200687)

22-09-2021 – Tjongerpad 14 te Delfstrahuizen: verleende vergunning houden van een incidentele festiviteiten (IF 20210003)

22-09-2021 – van Swinderenstraat 55 te Balk: verleende vergunning plaatsen van een overheaddeur achtergevel winkelpand (OV 20210542)

22-09-2021 – Oudega, Ige Galamawei 10 : aanvraag vergunning bouwen van een opslagloods (OV 20210398)

22-09-2021 – Welleweg 1, Vegelinsoord: aanvraag vergunning uitbreiden van de stal (OV 20210028)

22-09-2021 – Haskerhorne, Kerkpad 40: aanvraag vergunning voor een tweede inpandige woning en twee recreatieappartementen in een oud boerderij (OV 20210221/Z.654245)

22-09-2021 – Siebe de Ruiterweg 1 , Oudehaske: aanvraag vergunning uitbreiden van het kinderdagverblijf (OV 20210629)

22-09-2021 – Schoteruiterdijken 3 te Bantega: aanvraag vergunning bouwen van een nieuwe schuur (OV 20210312/6019637)

22-09-2021 – Noed 13 a te Idskenhuizen: verleende geluidsontheffing ten gehore brengen van muziek tijdens een jubileumfeest (GO 20210015)

22-09-2021 – Balk, Dubbelstraat 11 : aanvraag vergunning kappen van 6 bomen t.b.v. nieuwbouw (OV 20210632)

22-09-2021 – Sloten, Koestraat 27 : aanvraag revisivergunning (OV 20210324)

22-09-2021 – Jachthaven de Klokkenstoel te Goingarijp: aanvraag vergunning uitbreiden van het campingterrein met een sanitair gebouw (OV 20210111/5544553)

22-09-2021 – Sinnebuorren te Joure: verleende evenementenvergunning voor het houden van de Jouster Merke kermis (EV 20210030)

22-09-2021 – Agenda raadsvergadering