Bied land- en tuinbouw duurzaam perspectief

25-09-2021 LEMMER – De vakgroep NVM Agrarisch & Landelijk wil positief meedenken over de inzet van het ministerie van LNV op een duurzame land- en tuinbouwproductie. Onderwerpen die het meest impact hebben voor de NVM-vakgroep zijn de structurele aanpak van stikstof en hoe dat uitwerkt op de grondmarkt en agrarische bebouwing. Om de verschillende functies in het buitengebied goed met elkaar te combineren is aanpassing van bestemmingsplannen noodzakelijk. Dit legt een zware werkdruk op gemeenten. De NVM roept de overheid dan ook op, de noodzakelijke capaciteit te organiseren voor een vlot proces van wijziging van bestemmingsplannen.

De NVM pleit voor flexibiliteit bij herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) en instrumenten, bijvoorbeeld ruimte voor ruimte. Ook het vereenvoudigen van de financierbaarheid bij herbestemmen van VAB is van belang. De NVM constateert dat de werkdruk bij gemeenten op dit moment gigantisch is voor het in procedure brengen van bestemmingsplannen. Veel capaciteit gaat zitten in de voorbereiding op de nieuwe omgevingswet. De NVM vraagt nadrukkelijk aandacht voor dit capaciteitsprobleem.