Verloting projectmatige kavels in Joure en Lemmer

25-09-2021 JOURE – Op woensdagmiddag 6 oktober om 13.30 uur worden er vier kavels, bestemd voor projectmatige bouw, uitgegeven. In ons uitbreidingsplan Tramdijk Oost, fase 2B in Lemmer geven wij drie kavels, bestemd voor vier rijenwoningen uit. Daarnaast geven wij in ons uitbreidingsplan Wyldehoarne, fase 3B in Joure één kavel uit, bestemd voor tweemaal zes rijenwoningen en in totaal dus twaalf woningen.

Alleen voor ontwikkelaars en aannemers
Aan deze verloting kunnen alleen gegadigden meedoen die een onderneming drijven die is ingeschreven in het handelsregister en die zich bezighouden met de exploitatie van een projectontwikkelingsbureau, bouwbedrijf of gelijke activiteiten.

Een onderneming kan zich slechts éénmaal inschrijven. Dit geldt ook voor ondernemingen die deel uitmaken van een groep. Slechts één onderneming uit die groep kan zich inschrijven als zelfstandige inschrijver.

Kavels Tramdijk Oost, fase 2B
In het uitbreidingsplan Tramdijk Oost, fase 2B in Lemmer geven we drie kavels uit. Op deze kavels is het mogelijk om een blokje van vier rijenwoningen te bouwen. Het gaat om de volgende kavels:

Kavel R1-4794 m2€ 162.810,00 exclusief 21% btw Tekening met locatie van de kavels
Kavel R5-8768 m2€ 163.822,50 exclusief 21% btw
Kavel 13-16790 m2€ 161.555,00 exclusief 21% btw

De te realiseren woningen moeten voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in het geldende bestemmingsplan ‘Lemmer – Tramdijk Oost herziening’, planid NL.IMRO.1940.BPLEM16TRAMDOOHERZ-VA01.

Kavels Wyldehoarne, fase 3B
In het uitbreidingsplan Wyldehoarne, fase 3B in Joure geven we één kavel uit. Op deze kavel is het mogelijk om tweemaal een blokje van zes rijenwoningen te realiseren. Het gaat om de volgende kavel:

Kavel R1 en
Kavel R2
1.186 m2
1.252 m2
€ 246.100,00 exclusief 21% btw
€ 258.220,00 exclusief 21% btw
Tekening met locatie van de kavels Wyldehoarne in Joure

De te realiseren woningen moeten voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in het geldende bestemmingsplan Joure – Wyldehoarne 3B, planid NL.IMRO.1940.BPJRE16JOUREWYLH3B-VA01.

De verloting
De verloting vindt digitaal plaats. De verloting wordt verzorgd door wethouder Jos Boerland. Iedereen die zich heeft ingeschreven voor deze verloting ontvangt per e-mail uiterlijk maandag 4 oktober 2021 een uitnodiging voor deze digitale verlotingsbijeenkomst. Vlak voor de start van de verloting kunt u klikken op de link in de uitnodiging, zodat u rechtstreeks mee kan kijken en kunt deelnemen.

De wethouder trekt tijdens de bijeenkomst één voor één alle ingeschreven namen uit een glazen bokaal. Wordt uw naam als eerste uit de bokaal gehaald, dan wordt u gebeld op het door u bij de aanmelding opgegeven telefoonnummer. Tijdens dit telefoongesprek kunt u een kavel naar keuze reserveren en dan bent u dus de eerste gegadigde voor die gekozen kavel. U heeft keuze uit vier kavels. De wethouder herhaalt (voor de overige kijkers) het gekozen kavelnummer en gaat verder met de verloting. De volgende naam, die uit de bokaal wordt gehaald, mag ervoor kiezen om als tweede gegadigde voor de reeds door een ander gekozen kavel op de lijst te komen óf als eerste gegadigde voor een andere (nog niet gekozen) kavel.

Let op: u moet tijdens de verloting (digitaal) aanwezig zijn om deel te kunnen nemen. Kunt u zelf niet, geen probleem. Dan kunt u tijdens de inschrijving iemand machtigen om namens u deel te nemen aan de verloting.

Reservering
Bent u tijdens de bijeenkomst de eerste gegadigde voor een kavel? Dan krijgt u van ons een schriftelijke reservering voor de kavel waarop u hebt ingeschreven. Deze reservering is 25 weken geldig en is bedoeld om te onderzoeken of uw bedrijf tot aankoop wil overgaan. De gemeente kan tijdens deze reserveringsperiode alleen aan uw bedrijf verkopen.

Zelfbewoningsverplichting van toepassing
Net zoals bij de uitgifte van bouwkavels aan particulieren, wordt de zelfbewoningsverplichting opgenomen in de koopovereenkomst. Door het opnemen van een derdenbeding wordt de gegadigde verplicht om de zelfbewoningsverplichting gedurende een periode van vijf jaar op te leggen aan de eindgebruiker.

Inschrijven
Weet u op welke kavel uw bedrijf een plan wil ontwikkelen? Tijdens de verloting kunt u aangeven welke kavel uw voorkeur heeft. Inschrijven kan vanaf donderdag 23 september 2021 tot en met zondag 3 oktober 2021 via het inschrijfformulier.

Inschrijven voor de verloting

In het document ‘Procedure uitgifte vrije bouwkavels aan ontwikkelaars en aannemers’ kunt u lezen, op welke wijze wij de projectmatige kavels gaan uitgeven.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Belinda Hoeksma, telefoonnummer 14 05 14 of via ons contactformulier.