Boeren vergunningen afnemen?

14-09-2021 LEMMERE – De landsadvocaat schrijft in een advies aan het ministerie van Landbouw dat de vergunningen moeten worden ingetrokken van boeren die in de buurt van natuurgebieden te veel stikstof uitstoten. Er wordt wel benadrukt dat er ook andere opties zijn en dat er nog geen besluit is genomen.

Als de vergunning van een veehouder wordt ingetrokken, moet die vrijwel meteen stoppen. De maatregel gaat verder dan bijvoorbeeld onteigening, waarbij het jaren kan duren voordat een bedrijf wordt opgeheven. Juist vanwege het snelle resultaat vindt de landsadvocaat dat beter dan andere opties, schrijft hij in een door het ministerie gevraagd advies.

Het ministerie neemt kennis van het advies, net als van de twee plannen van het Planbureau van de Leefomgeving, dat vorige week twee plannen heeft geanalyseerd om boeren die niet vrijwillig meewerken te onteigenen of te verplaatsen. Dit demissionaire kabinet zal er in elk geval geen besluiten over nemen.

Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland noemt het intrekken van vergunningen van boeren “schandalig” en wil er met de Nederlandse boeren alles aan doen om deze “schending van de rechten” aan te vechten. “Als er ooit een reden is geweest om als sector verenigd te zijn, demonstrerend, lobbyend of richting het publiek, dan is het nu wel”, zegt voorzitter Van der Tak.