Burgemeester Krijgerplein Lemmer krijgt andere naam: Markt

10-12-2020 LEMMER – Op 8 december 2020 heeft het college van gemeente De Fryske Marren besloten de naam van het Burgemeester Krijgerplein in Lemmer te wijzigen in Markt. De naamswijziging gaat in op 1 mei 2021. Op verzoek van het college is een onderzoek uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) naar het oorlogsverleden van oud-burgemeester Krijger van Lemsterland. De conclusie van het NIOD is dat Krijger in de oorlog niet van onbesproken gedrag was. En het NIOD adviseert dat het zwaar zou moeten wegen dat Krijger als burgemeester, in het kader van de bijzonder rechtspleging, een veroordeling heeft gekregen. Het college nam dit alles in overweging en besloot over te gaan tot de naamswijziging van het plein.

Het NIOD hecht in zijn advies groot belang aan de veroordeling van Krijger in 1947, in cassatie bevestigd in 1948. In het kader van de bijzondere (strafrechtelijke) rechtspleging kreeg Krijger een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met een proeftijd van een jaar voor zijn verantwoordelijkheid voor de arrestatie van de zes Joodse onderduikers. Het NIOD laat die veroordeling duidelijk zwaarder wegen dan de zuiveringsprocedure.

In de (arbeidsrechtelijke) zuiveringsprocedure zijn de meeste van de ingebrachte beschuldigingen tegen Krijger ongegrond verklaard. Op basis van de adviezen in deze zuiveringsprocedure besloot de minister van Binnenlandse Zaken destijds dat Krijger kon aanblijven als burgemeester van Lemsterland. Het NIOD wijst erop dat de instanties die zich met de zuivering bezig hielden niet waren toegerust op juridisch onderzoek. Daarom is het NIOD van mening dat het feit dat Krijger als burgemeester in het kader van de bijzonder rechtspleging een veroordeling heeft gekregen zwaar zou moeten wegen.