Citizen Climate Adaptation Awards uitgereikt aan jongeren tussen 15-24 jaar

20-04-2021 LEMMER – Vrijdagmiddag 16 april hebben leerlingen van het CSG Bogerman College uit Sneek en studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en Van Hall Larenstein de Citizen Climate Adaptation Awards (CCA Awards) in ontvangst mogen nemen. RUG/Campus Fryslân en Wetterskip Fryslân daagden jongeren tussen 15-24 jaar met een prijsvraag uit om na te denken over een samenleving in een klimaatbestendig Nederland. De klimaatprijs wordt eens per twee jaar uitgereikt aan jongeren die vernieuwende ideeën aandragen voor klimaataanpassing.

Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân
“Klimaatadaptatie is een belangrijk thema binnen Campus Fryslân. Daarom hebben we samen met het Center on Climate Adaptation een Massive Online Open Course ontwikkeld genaamd Making Climate Adaptation Happen. Daarnaast starten we een specialisatie Climate Adaptation Governance binnen de Master Cultural Geography. Door deze aan te bieden, kijken we niet alleen naar wat er gebeurt, maar ondernemen we daadwerkelijk actie door middel van onderwijs. Deze Citizen Climate Adaptation Award draagt ​​ook bij aan het ondernemen van actie en daarom zijn we dankbaar dat we samen met Wetterskip Fryslân dit evenement hebben georganiseerd,” zegt prof. Andrej Zwitter van Campus Fryslân.

Uitreiking
De CCA Awards zijn uitgereikt door juryvoorzitter en voormalig dijkgraaf Paul van Erkelens en jeugddijkgraaf Merel Fiets. Voorafgaand aan de uitreiking presenteerden de kandidaten hun projectidee kort aan de jury. Ze konden kiezen uit twee prijsvragen: ‘de klimaatbestendige stad(externe website)’, voor jongeren tussen de 15-18 jaar, en ‘bouwen aan een toekomstbestendig Nederland(externe website)’ voor jongeren in de leeftijdscategorie 19-24 jaar .

Winnaars
De winnaars van 2021 zijn geworden in categorie 1 (15-18 jaar): Jasmine Pasha Fahri, Afke Marij van der Goot en Amarins Tjalsma (1e prijs), Sanne-Fleur de Jonge en Luna de Jong (2e prijs), Sjoerd Jan de Jong, Thijs Dijkman en Nemo Ding (3e prijs).Allen leerling van het CSG Bogerman College in Sneek. En in categorie 2 (19-24 jaar): Filip Jankowski, Paolo Parboni en Anthony Simpatico (1e prijs), Aline Wemmenhove en Judith de Hollander (2e prijs) en Hugo Mohr en Gijs Verkooijen (3e prijs).

Over de prijs
De Citizen Climate Adaptation Award, ter ere van het werk van voormalig dijkgraaf Paul van Erkelens, is mogelijk gemaakt door Wetterskip Fryslân en RUG/Campus Fryslân. Het is een burgerwetenschapsprijs die vanaf 2021 eens per 2 jaar wordt uitgereikt aan jongeren in de leeftijd 15-24 jaar die vernieuwende ideeën aandragen over klimaataanpassing. Met als doel bewustzijn creëren rond het thema klimaatadaptatie en jongeren aanmoedigen om oplossingen te onderzoeken.