College van B&W wil stoppen met internationale samenwerkingsverbanden

07-09-2021 JOURE – ‘Als gemeente willen wij bijdragen aan Europa-brede doelstellingen. Daarnaast kan internationaal contact ons helpen bij het oplossen van eigen vraagstukken. De gemeente richt zich daarom op thematische internationale samenwerking’ is de tekst waarmee de gemeente aankondigt te willen stoppen met de samenwerkingsverbanden tussen Drolshagen (Sauerland Duitsland) en Medias (gelegen aan de Grote Târnava in het noordwesten van het district Sibiu in Roemenië).

Volgens het College van B&W zijn er twee verschillende scenario’s mogelijk:
Een is het afbouwen van de gemeentelijke rol. Zowel organisatorisch als financieel of het doorgaan met de stedenbanden. Het College adviseert de eerste optie waarbij dit in vijf jaar zou kunnen worden gerealiseerd. Volgens het College kan hiermee €10.000,- worden bespaart.

De tweede optie is dat de raad argumenten heeft om juist wel door te gaan met deze stedenbanden. vanuit doelstellingen die de betrokkenheid kunnen rechtvaardigen. Daarbij zou er dan gedacht kunnen worden aan duurzaamheid, klimaatbeheersing en het nastreven van maatschappelijke doelen waaronder democratische beginselen. Het College vraagt zich af of dan de stedenbanden wel de juiste zijn.

Friese Projecten Machine
Het College heeft aangegeven meer te zien in de Friese Projecten Machine. Daar werken Provincie, Gemeenten, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en cluborganisaties samen aan de ontwikkeling van Europese projecten in Friesland.

De vraag is nu of de raad wellicht mee gaat met het College van B&W of dat ze wellicht een pad kiezen waarbij beide een optie kunnen zijn. Er is niet bekend gemaakt wat de kosten zijn van De Friese Projecten Machine.