Een UIT-festival in de Fryske Marren, is dat een goed idee? Denk mee!

05-10-2021 JOURE – In veel gemeenten wordt een UIT-festival georganiseerd, waar culturele organisaties, kunstenaars en culturele bedrijven zich aan de inwoners presenteren. Samen willen wij graag onderzoeken of het een goed idee is om dat ook in De Fryske Marren te doen.

Een UIT-festival lijkt een mooie manier om nieuwe leden te werven, eens op een andere plek op te treden én om andere cultuuraanbieders te leren kennen. Dat laatste kan belangrijk zijn, aangezien het Cultuurplein als verbinder in de culturele sector is gestopt.

Kom meedenken
Wanneer? Dinsdag 12 oktober. Waar? Zalencentrum Sint Nyk, Baron van Hardenbroekstraat 3, 8521 JP Sint Nicolaasga
Inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur.  Afsluiting rond 21.30 uur met een hapje en een drankje.

Deze avond is bedoeld voor inwoners uit de hele gemeente De Fryske Marren, die zich als liefhebber of professional met cultuur bezig houden. Dit kan muziek/zang, toneel, dans, beeldende kunst of historie zijn. Toegang op basis van de CoronaCheck-app, of een papieren bewijs.

Organisatie door It Toanhûs, Bibliotheken Mar & Fean en Museum Joure/Bezoekerscentrum Mar en Klif in samenwerking met de gemeente De Fryske Marren. Tijdens deze bijeenkomst willen we graag ook de mensen van het Cultuurplein bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren.