Extra steun uit Herstelpakket No en Moarn voor kleine leefbaarheidsinitiatieven

12-05-2021 LEMMER – De provincie Fryslân stelt, net als vorig jaar, geld beschikbaar voor kleine eenzaamheids- en leefbaarheidsinitiatieven. Het geld is bedoeld voor kleine maatschappelijke initiatieven in Fryslân, die de leefbaarheid in wijk, dorp of stad tijdens de coronacrisis vergroten. Op dinsdag 25 mei gaat de regeling open. Het gaat om een totaalbedrag van 150.000 euro. Voorbeelden van kleine initiatieven zijn het uitdelen van tulpen aan inwoners of muziek maken in de tuin van verzorgingshuizen.

Vorig jaar een groot succes
Deze regeling is vorig jaar april voor het eerst aangeboden. Er was per regio twintig keer 500 euro beschikbaar voor kleine eenzaamheids- en leefbaarheidsinitiatieven. Binnen enkele dagen was het budget op. Gedeputeerde Klaas Fokkinga: “Dizze regeling wie ferline jier in grut sukses en ik bin bliid, dat wy de regeling nochris iepenstelle kinne. Fryslân fleure der bytiden letterlik fan op; fan haakwurken oant blombollen en fan optredens by fersoargingstehuzen oant aksjes by basisskoallen. In lytse positive ympuls mei in grutte impact foar de leefberens yn ús provinsje.”

Ruimte voor meer initiatieven
Vanwege de snelheid van aanmeldingen vorig jaar, wordt er deze keer met grotere bedragen per regio gewerkt. Er is dit jaar ruimte voor zestig initiatieven per regio (4) en voor de regio Wadden dertig initiatieven. Per initiatief is wederom 500 euro (maximaal) uit het tweede Herstelpakket (Lok op 1: No en Moarn) beschikbaar. Het is een laagdrempelige 100 procent projectfinanciering die door iedereen aangevraagd kan worden.

Werkwijze
Via het officiële aanvraagformulier op onze website kan het subsidiebedrag worden aangevraagd. Het formulier wordt hier vlak voor de openstelling gepubliceerd. Wanneer het initiatief past binnen de voorwaarden van de regeling, wordt het bedrag binnen 2 weken na indienen naar de initiatiefnemer overgemaakt. De regeling loopt door totdat het budget op is. Kijk voor inspirerende projecten op www.fryslan.frl/projecteninbeeld.

(Let op: activiteiten die plaatsvinden vóór 25 mei 2021 komen niet in aanmerking voor deze subsidie!)