Meeste Noorderlingen 18-34 jaar willen in de regio blijven wonen

12-05-2021 LEMMER – Jongvolwassenen in de drie noordelijke provincies willen relatief vaak verhuizen, maar het liefst blijven ze in de regio wonen. Bijna twee derde van de jongvolwassenen (18-34 jaar) geeft aan binnen een straal van 5 kilometer van hun huidige woonplaats te willen blijven. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau, Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe.

Minder tevreden dan ouderen
Jongvolwassenen zijn behoorlijk tevreden over hun woning en woonomgeving, maar ze zijn minder tevreden dan oudere noorderlingen. Het meest ontevreden zijn zij over de energiezuinigheid van de woning. Jongvolwassenen lijken hier meer waarde aan te hechten dan oudere leeftijdsgroepen. Ook over de betaalbaarheid van woningen zijn jongvolwassenen minder tevreden vanwege de stijgende huizenprijzen. ‘Life events’ zoals samenwonen of gezinsuitbreiding en de tevredenheid met de huidige woning zijn de belangrijkste redenen om te willen verhuizen. Een verhuiswens staat echter niet gelijk aan vertrekken.

Blijvers vaak hoogopgeleid
De ‘blijvers’ zijn tevreden over hun woonomgeving. Zij vinden het prettig dat er veel vrienden en familie in de buurt wonen. Ook vinden zij dat zij in een prettige buurt wonen met veel sociale contacten. Wat opvalt is dat de blijvers relatief vaak hoogopgeleid zijn en dat er geen verschil is tussen jongvolwassenen wonende in de stad of op het platteland. De blijvers studeren meestal niet (meer) en hebben geen moeite met het rondkomen van hun inkomen.

Uitdaging is voldoende woningen
Om te zorgen dat jongvolwassenen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen zullen er voldoende woningen voor hen beschikbaar moeten zijn. Vanwege de krappe woningmarkt en hoge huizenprijzen is dit een belangrijke uitdaging voor de komende tijd.

Versterken van brede welvaart
De mate waarin inwoners tevreden zijn over de woning en de woonomgeving is belangrijk voor de leefbaarheid en de tevredenheid met het leven, oftewel de brede welvaart. Door opgaven op de woningmarkt aan te pakken, kan de brede welvaart in Noord-Nederland worden vergroot. Dit betekent dat er naast economische vooruitgang ook aandacht is voor andere zaken die het Noorden leefbaarder maken en de inwoners gelukkiger.