Fryske Akademy krijgt Europese subsidie

27-10-2020 JOURE – Het Kenniscentrum van de Fryske Akademy maakt onderdeel van het Mercator Europees kenniscentrum voor meertalig en taal leren. Juist die laatste heeft een subsidie gekregen voor een project dat wereldburgereducatie gaat opzetten.

Het is de bedoeling dat er in de komende 3 jaar de ontwikkeling van leermiddelen van leermiddelen voor leraren op het gebied van meertaligheid en wereldburgerschap in het voortgezet onderwijs te werken. In de opleiding wordt aandacht besteed sociale, politieke, en ecologische vraagstukken.

Het project is nu in de opstartfase. Uiteindelijk gaan ook docenten en opleidingen in Fryslân gebruik kunnen maken van de gratis materialen. Mercator is in dit project mede verantwoordelijk voor het bekend maken van de lesstof en de voortgang van het project.