Geen eindtoetsen en geen schooladviezen in groep 8

15-04-2021 LEMMER – De onderwijsraad heeft aangegeven niet meer advies te geven over het onderwijsniveau in groep 8 maar dit eerder te doen. Het niveau zou nu moeten worden bepaald na het derde jaar op de middelbare school. Daardoor zouden leerlingen met kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Volgens de raad krijgen leerlingen onvoldoende om onderwijs te volgen dat recht doet aan hun capaciteiten en ontwikkeling.

Door de selectie af te schaffen moet de kans ongelijkheid in het onderwijs worden tegengegaan. Tevens zorgt het voor drukvermindering bij leerlingen en hun ouders. Het is nog niet duidelijk of het ministerie van Onderwijs het advies overneemt.