Hoge waterstand ongunstig voor bomen in park Heremastate Joure

06-10-2021 JOURE – De gemeente medewerkers zien dat er veel oude bomen in park Heremastate in Joure aan het afsterven zijn. Bij de vijver achterin het park staan twee prachtige grote rode beukenbomen die het erg moeilijk hebben. De toppen hiervan zijn aan het afsterven. Een externe deskundige heeft de situatie ter plekke bekeken en heeft geconcludeerd dat er sprake is van een (te) hoge waterstand in het park.

Waterpeil met 25 centimeter verlaagd
Daarom hebben de medewerkers allereerst drie peilbuizen in de bodem geplaatst, om te kijken hoe hoog het water feitelijk staat en hoe het reageert op regenwater. Het grondwater blijkt op bepaalde punten hoger te staan dan op andere punten. De conclusie is dat de waterstand voor de groei van de bomen in het park over het algemeen te hoog staat.

Om de waterstand naar beneden te krijgen, hebben de medewerkers het waterpeil van de (grote) vijver daarom met 25 centimeter verlaagd. Dit hebben ze gedaan om te meten wat het precies met de hoge waterstand doet. Dit najaar worden de meetgegevens bekeken, zodat er kan worden bepaald wat een goede waterstand is én of de huidige bomen op deze manier nog gered kunnen worden.

Meer bomen in park hebben het zwaar
Ook langs de vijverrand, aan de kant van de Harddraversweg, zijn in het verleden al een aantal grote eikenbomen afgestorven. Links achterin het park, bij het bruggetje, staat een grote dode eikenboom die een aantal jaren geleden fors ingekort (gekandelaberd) is voor de veiligheid nadat hij is afgestorven.

Bomenonderhoud
Alle bomen in de gemeente worden gecontroleerd op hun veiligheid en gezondheid. Meer informatie over ons bomenonderhoud vindt u op de webpagina ‘Bomenonderhoud in gemeente De Fryske Marren’