In afgelopen weideseizoen paste 83,7% van melkveebedrijven weidegang toe


22-12-2020 LEMMER – Het percentage melkveebedrijven waar de koeien buiten komen, steeg het afgelopen weideseizoen naar 83,7%. Dat is ruimschoots boven het doel dat de zuivelsector zich via het Convenant Weidegang voor dit jaar had gesteld. Vooral het aandeel bedrijven dat alle koeien buiten laat lopen, is in 2020 toegenomen

In 2012 zetten tientallen partijen uit de zuivelketen hun handtekening onder het Convenant Weidegang met het doel de weidegang in uiterlijk 2020 terug te brengen op het niveau van toen. In dat jaar paste 81,2% van de bedrijven weidegang toe. Dat doel werd al in 2018 behaald. Het Convenant Weidegang is een initiatief van de Duurzame Zuivelketen, het samenwerkingsverband van melkveehouders en zuivelondernemingen om de zuivelketen verder te verduurzamen. Meer dan 80 hebben het convenant ondertekend.

Sindsdien is het percentage bedrijven dat weidegang toepast verder opgelopen. Dat is onder meer een gevolg van de initiatieven die partijen uit de zuivelketen hebben ondernomen om de weidegang te stimuleren. Zo keren zuivelondernemingen een premie uit aan veehouders die hun koeien buiten laten lopen. Ook hebben zij met succes producten van weidemelk op de markt gebracht. Daarnaast hebben boerenorganisaties diverse initiatieven genomen om veehouders te ondersteunen bij hun bedrijfsvoering met het doel het melkvee weer te laten weiden.

Veehouders kunnen 2 vormen van weidegang op hun bedrijf toepassen: volledige weidegang waarbij de koeien ten minste 120 dagen 6 uur lang per dag buiten lopen of deelweidegang, waarbij minimaal 25% van de veestapel buiten komt. Dit jaar is vooral het aandeel bedrijven dat alle koeien buiten laat lopen, toegenomen.