Kennisgeving ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

21-01-2021 LEMMER – Van vrijdag 15 januari tot en met donderdag 25 februari 2021 kunt u uw zienswijze geven over de ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening, inclusief het daarvoor opgestelde milieueffectrapport. In deze kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.

Ontwerp-Voorkeursbeslissing
Met de ontwerp-Voorkeursbeslissing geeft het Kabinet invulling aan de afspraken  in het Regeerakkoord om te komen tot een integrale herziening van het luchtruim. Het Nederlandse luchtruim wordt steeds intensiever gebruikt. Met de herziening is het luchtruim klaar voor de toekomstige uitdagingen op het gebied van duurzaam- heid, capaciteit en efficiëntie. De ontwerp-Voorkeursbeslissing legt op hoofdlijnen de nieuwe indeling en het gebruik van het Nederlandse luchtruim vast. Bij de ontwerp-Voorkeursbeslissing hoort een aantal bijlagen, waaronder het milieu- effectrapport en de passende beoordeling.

Reageren
U kunt reageren op de ontwerp-Voorkeursbeslissing en alle bijlagen door het indienen van een zienswijze. Het programma Luchtruimherziening wordt uitgevoerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Defensie, Luchtverkeersleiding Nederland, Maastricht Upper Area Control Center en de Koninklijke Luchtmacht. Het bevoegd gezag voor de lucht- ruimherziening ligt bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie.

Online informatiebijeenkomsten
In verband met COVID-19 worden online informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarin de ontwerp-Voorkeursbeslissing wordt toegelicht. Daarna kunt u in thema- sessies vragen stellen en met medewerkers van het programma in gesprek gaan.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • Dinsdag 9 februari 2021, van 15.00 uur tot 17.30 uur;
  • Dinsdag 9 februari 2021, van 19.00 uur tot 21.30 uur;
  • Donderdag 11 februari 2021, van 15.00 uur tot 17.30 uur;
  • Donderdag 11 februari 2021, van 19.00 uur tot 21.30 uur

Meer informatie over de online informatiebijeenkomsten en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden, vindt u op www.luchtvaartindetoekomst.nl.

Document bekijken
De ontwerp-Voorkeursbeslissing kunt u vinden op www.platformparticipatie.nl/luchtvaart. Op papier kunt u de ontwerp-Voorkeursbeslissing van vrijdag 15 januari tot en met donderdag 25 februari 2021 tijdens reguliere openingstijden bekijken bij:

  • Alle provinciehuizen in Nederland;
  • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, Den Haag (alleen op afspraak, telefoon 070 456 89 99).

Op de website www.platformparticipatie.nl/ lucht- vaart kunt u de adresgegevens vinden van alle inzagelocaties.

LET OP: In verband met de kabinetsmaatregelen  ter bestrijding van het coronavirus COVID-19 kan het voorkomen dat er beperkte openingstijden gelden of dat u een afspraak moet maken als u documenten wilt inzien. Houd hier rekening mee. Neem vooraf telefonisch contact op met de locatie om te vragen of u daar terecht kunt.

Uw zienswijze is welkom
Een zienswijze indienen kan op 3 manieren, vanaf 15 januari 2021. U ontvangt altijd een ontvangst- bevestiging.

Digitaal
Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via: www.platformparticipatie.nl/luchtvaart.

Mondeling
Tijdens kantooruren via telefoonnummer 070 456 89 99.

Post
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directie Participatie, o.v.v. Luchtruimherziening  Postbus 20901, 2500 EX  Den Haag

Wat is het vervolg?
De Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie vragen aan de Commissie voor de milieueffectrapportage advies over het milieueffectrapport.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie betrekken de ontvangen zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage bij het vaststellen van de definitieve Voorkeursbeslissing. In een reactienota wordt ingegaan op alle ontvangen zienswijzen. Indieners krijgen bericht als de reactienota beschikbaar is.

Informatie
Meer informatie over de luchtruim- herziening vindt u op:
www.platformparticipatie.nl/luchtvaart en www.luchtvaartindetoekomst.nl

Vragen over de procedure?
Bel via telefoonnummer 070 – 456 89 99.