Livestream Matthëus Passion 31 maart 2021

21-03-2021 SINT NICOLAASGA – Stichting Passie voor de Kunst en de traditionele Matthëus Passion van Bach op woensdag 31 maart a.s. vanuit de RK kerk te Sint Nicolaasga (livestream). Uitgevoerd door Nationaal Symfonisch Kamerorkest, Kristen Witmer (S), Franske van der Wiel (A), Jan Willem Schaafsma (T), Bert van de Wetering (B), enkele leden Noord Nederlands Kamerkoor en Martini Jongenskoor Sneek.

Voor zover de archieven ons kunnen informeren is er in de gemeente De Fryske Marren (voormalig Skasterlân / gemeentes voor de fusie), nog nooit een Mattheüs Passie uitgevoerd. In tegenstelling tot reguliere en bekende uitvoering zal deze Mattheüs Passie een intiem karakter voeren. Er is binnen het koor en orkest voor een kleinere bezetting gekozen, wat maakt dat de luisteraar actief betrokken raakt bij de uitvoering. De nadruk zal liggen op de details in tegenstelling tot het massale etaleren van dit wereldberoemde werk. De uitdaging schuilt in het zo dicht mogelijk blijven bij de oorspronkelijke partituur, zoals Bach bedoelde in zijn finale versie van 1736. Kortom, een intieme benadering van een groots werk.

De Mattheüs Passie is er voor jong en oud. We zijn dan ook van mening dat iedere leeftijd van harte welkom is om bij te dragen, mee te helpen of te komen luisteren. Het ‘mienskip’ (Fries voor: gemeenschap) betrekken is daarom een van onze hoofddoelen.

Er wordt gebruik gemaakt van amateurzangers op niveau, met ervaring. Om jeugd uit de gemeente te enthousiasmeren voor klassieke muziek in het algemeen maar ook deel te laten nemen aan een inmiddels Nederlandse traditie, willen wij hen graag in dit project betrekken. Zo wordt bijvoorbeeld het kinderkoor gevuld met stemmen uit het basis- en voortgezet onderwijs. In samenwerking met ‘It Toanhûs’ zullen zij vanaf a.s. september wekelijks repeteren en worden gevormd met het uiteindelijke doel de prachtige frases te kunnen zingen. Op deze wijze geven wij invulling aan zowel de betrokkenheid van jeugd alsmede de volwassenen in dit bijzondere project.