Lokaal vergroenen van gas en elektra

29-03-2021 LEMMER – Gemeente De Fryske Marren gaat haar gas- en elektriciteitsverbruik ook vergroenen met lokale Garanties van Oorsprong (GVO) en erkende Nederlandse koolstofcertificaten. Tot nu toe werd het elektriciteitsverbruik binnen de gemeente 100% gecompenseerd met GVO’s uit energie die uit biomassa is geproduceerd. Er zijn nu meer groenere en lokale alternatieven. Zoals wind- en zonne-energieprojecten en het nieuwe initiatief Valuta voor Veen.

Een Garantie van Oorsprong is een bewijs dat de geleverde energie daadwerkelijk duurzaam is opgewekt. “Door het kopen hiervan verduurzamen we ons elektraverbruik”, vertelt wethouder Frans Veltman. “We hebben samen met alle overheden in Nederland afgesproken om vanaf januari 2015 duurzaam in te kopen. Dit geldt ook voor het energiegebruik. Met het kopen van deze bewijzen maken we een mooie stap in het verduurzamen van onze gemeente. Uiteraard blijft ons uitgangspunt dat we besparen op ons verbruik en op een duurzame manier onze eigen energie opwekken.”

Valuta voor Veen
Naast het verduurzamen van het elektriciteitsverbruik door GVO’s van Nederlandse wind- en zonne-energieprojecten kan een deel van het gasverbruik worden vergroend door de aankoop van Valuta voor Veen koolstofcertificaten. Het college van B&W heeft besloten om in 2021 en 2022 twintig procent van het gasverbruik hiermee te vergroenen.

Bij Valuta voor Veen zet de grondeigenaar het waterpeil omhoog waardoor het veen minder oxideert. Dit leidt tot minder CO2 -uitstoot. Voor elke ton vermeden CO2 -uitstoot ontvangt de grondeigenaar een verhandelbaar koolstofcertificaat. Naast de vermindering van CO2  zijn er veel bijkomende voordelen. Zo heeft de grondeigenaar extra inkomsten en wordt bodemdaling tegengegaan.

Binnen de gemeente zijn al diverse initiatieven opgestart. In Langweer werkt de PKN-kerkgemeente mee aan plannen om het waterpeil in de 72 hectare grote Hoitepolder op te trekken.