LTO en Dierenbescherming willen coalitie in dierenwelzijnslabelling

14-02-2021 LEMMER – In aanloop naar het schriftelijk overleg Landbouw en Visserijraad in de Tweede Kamer hebben LTO en de Dierenbescherming een gezamenlijk statement ingebracht. Daarin pleiten zij voor een  coalitie van overheden, bedrijfsleven en ngo’s, die het proces moet bevorderen naar een objectievere meetlat voorr bestaande stempels, labels en keurmerken voor dierenwelzijn. Ook vragen de organisaties aandacht voor enkele punten bij de Nederlandse inzet in gesprekken over een Europees label voor dierenwelzijn.

Binnen de Europese Unie wordt sinds 2020 meer aandacht gevraagd voor welzijn van landbouwhuisdieren en worden de mogelijkheden voor een Europees label voor dierenwelzijn verkend. LTO Nederland en de Dierenbescherming denken dat de internationale belangstelling voor dierenwelzijn, transparantie en labelling goed kan zijn en waarderen de inzet die Nederland al pleegt op dit gebied.

LTO en de Dierenbescherming pleiten voor een framewerk dat bestaande en nieuwe dierenwelzijnslabels in een aantal categorieën ordent, op basis van het houderijsysteem, aangevuld met gezamenlijk vastgestelde dierenwelzijnscriteria. Dit legt een objectieve meetlat onder bestaande stempels, labels en keurmerken zonder afbreuk te doen aan gedane investeringen.

Dierenwelzijnslabels worden zo een zichtbaarder onderdeel van het aanbod in de winkel, en de consument kan op grond daarvan kiezen. In het proces daar naartoe is een coalitie van overheden, bedrijfsleven inclusief de primaire producenten en ngos nodig. Eerst in Noord-West Europa, omdat daar deels een voorsprong bestaat voor wat betreft dierenwelzijn en partijen gelijker gestemd zijn. LTO en de Dierenbescherming zetten zich hier graag voor in.

De organisaties vragen ook aandacht voor een aantal basisvoorwaarden waaraan een gemeenschappelijk Europees label voor dierenwelzijn zou moeten voldoen. Zo moet de systematiek recht doen aan investeringen die al zijn gedaan en aan bestaande labels en keurmerken. Bovendien moet er gebruik worden gemaakt van eerder opgedane kennis en ervaring. Ook moet er ruimte zijn voor marktwerking, transparantie en betaling naar resultaat zodat veehouders de kans krijgen om hun investeringen terug te verdienen.