Met de Friese Landbouwagenda op weg naar topvoedsel uit een rijk en vruchtbaar landschap

21-05-2021 LEMMER – Het college van Gedeputeerden Staten van de provincie Fryslân heeft op dinsdag 18 mei 2021 de Landbouwagenda 2021 – 2030 vastgesteld en vandaag ter beoordeling aan Provinciale Staten voorgelegd.

Deze agenda, mede opgesteld door een grote groep Friese belanghebbenden en geïnteresseerden, moet er de komende jaren voor zorgen dat we in 2030 een grondgebonden, natuur-inclusieve en circulaire landbouw hebben die bijdraagt aan het herstel van biodiversiteit en maatschappelijk draagvlak heeft. Ook willen we dat boeren weer een goede boterham gaan verdienen en dat jonge ondernemers weer kansen zien om een boerenbedrijf op te starten.

Toekomstperspectief voor boeren en samenleving
Landbouw is van ons Friezen allemaal en draagt bij aan onze Brede Welvaart en ons geluk. Bijna 10 procent van de Friese werkenden werkt in de landbouw en het aandeel van onze landbouw in de Friese exportwaarde is meer dan 38 procent. We zijn trots op onze landbouw, een beeldbepalende sector voor Fryslân én voor Nederland. Samen met de Friese boeren en burgers werken we aan ons gezamenlijk doel: topvoedsel uit een rijk en vruchtbaar landschap. Daarom heeft de provincie Fryslân een actieplan opgesteld voor de komende negen jaar: de Friese Landbouwagenda 2021 – 2030.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga: “Dit is een mijlpaal voor onze mienskip. We hebben de Landbouwagenda samen met een grote groep van vertegenwoordigers van Friese boeren en geïnteresseerden opgesteld. Er zijn actiepunten opgesteld die we met elkaar gaan uitvoeren. Zo streven we naar een beter economisch perspectief voor de samenleving en voor onze boeren. De boer moet er een goede boterham aan kunnen verdienen maar ook kunnen investeren in deze verandering. Immers: Je kunt niet groen doen als je rood staat.” 

Rol provincie
In september 2021 neemt Provinciale Staten een besluit over de Landbouwagenda. De provincie Fryslân vervult de komende jaren voornamelijk een rol als aanjager en verbindt de samenleving met het platteland. Wij hebben als burgers en boeren allemaal te maken met verschillende maatschappelijke en ecologische wensen maar we werken samen aan onze toekomst waarbij onze Brede Welvaart voorop staat. Dit betekent dat niet alleen de provincie maar ook onze stakeholders hun verantwoordelijkheid zullen nemen.