Milieusector in Nederland groeit

05-04-2021 LEMMER – De milieusector omvat bedrijven en instanties die goederen en diensten produceren gericht op het beschermen van het milieu en het beheren van natuurlijke hulpbronnen. Deze milieuactiviteiten helpen om de milieudruk te verminderen (bijvoorbeeld bodemsanering, biologische landbouw of roetfilters) en natuurlijke hulpbronnen in stand te houden (bijvoorbeeld door recycling). Ook de ontwikkeling en fabricage van producten die zo zijn ontwikkeld dat zij schoner en efficiënter zijn dan conventionele producten, zoals elektrische voertuigen en energiezuinige gebouwen, behoren tot de milieusector. 

Het aandeel van de milieusector in de Nederlandse economie is sinds 2001 gestaag toegenomen van 1,6 procent in 2001 tot 2,4 procent in 2020. Er is een duidelijk verschil in groei tussen milieubeschermingsactiviteiten en activiteiten gericht op het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Het aandeel van milieubeschermingsactiviteiten in de economie nam in de periode 2001-2019 met 0,1  procentpunt relatief beperkt toe, terwijl het aandeel van activiteiten gericht op het behoud van natuurlijke hulpbronnen verdubbelde. Deze toename hangt nauw samen met de  energietransitie. 

Omvang Nederlandse milieusector rond Europees gemiddelde
De bijdrage van de milieusector aan het bbp was in de Europese Unie gemiddeld 2,2 procent in 2017. In 2018 was dit in Nederland met 2,3 procent iets hoger. Finland, Estland en Oostenrijk scoorden hier het hoogste met respectievelijk 5,7 procent, 4,5 procent en 4,3 procent. Onderaan de ranglijst stonden Ierland, België (beide 0,9 procent) en Malta (1 procent).