Nieuwe subsidieregeling voor innovatieve ondernemers

16-06-2021 LEMMER – Friese ondernemers krijgen opnieuw ondersteuning voor innovatie binnen hun bedrijf. Ze kunnen dit inzetten voor nieuwe verdienmodellen om daarmee de gevolgen van de Corona-pandemie op te vangen. De regeling is een opvolger van de Nieuwe Economie Challenge, de regeling is lichtelijk gewijzigd ten opzichte van de eerdere regeling uit het eerste Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’. Deze regeling is een onderdeel van het provinciale tweede Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’ van 10 miljoen euro, dat in april door Provinciale Staten is vastgesteld.

De Corona-uitbraak heeft een enorme impact op onze gezondheid en onze brede welvaart. Om deze gevolgen tegen te gaan, heeft het Rijk verschillende beschermende maatregelen ingesteld. Gezamenlijk worden er nu stappen gezet naar de toekomst. Innovatieve oplossingen dragen bij aan het opbouwen van de samenleving. Vanaf 28 juni 2021 kunnen ondernemers opnieuw gebruikmaken van financiële ondersteuning en dan met name voor het door ontwikkelen van innovatieve ideeën tot innovatieve producten of diensten.

Gedeputeerde Sander de Rouwe van de provincie Fryslân: “Onze samenleving is veranderd door Corona. Ook al hebben we zicht op verbetering, ook na Corona ziet ons leven er anders uit. Ondernemers spelen daar creatief op in en daarbij willen wij helpen met deze financiële bijdrage.”  

Een mooi voorbeeld is het bedrijf Elzinga & Van der Krieke in Drachten dat gespecialiseerd is in onder andere spuitgieten. Dit bedrijf  heeft met een eerdere subsidie een machine kunnen ontwerpen waarmee uit eigen bedrijfsafval magazijnbakjes gemaakt worden. Directeur Wietse Elzinga: “Subsidie kan het verschil maken tussen onderzoek en productie in Nederland of niet.”

Achtergrond
Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 10.000 euro per aanvraag. Subsidie kan vanaf 28 juni 2021 aangevraagd worden op de website van de provincie Fryslân:  www.fryslan.frl/subsidies Let op: het pakket bevat meerdere regelingen. In het najaar van 2021 gaat ook de Innovatiematrix open, hou onze website in de gaten voor meer informatie.  

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons klantencontactcentrum via 058 – 292 59 25.