Onderzoek naar parkeergelegenheid in centrum Lemmer

27-11-2020 LEMMER – In het centrum van Lemmer vinden de komende tijd meerdere ontwikkelingen plaats. Zo komt er onder andere een nieuwe supermarkt op het ‘Bantegaplein’ en wordt het terrein bij het voormalige gemeentehuis her ontwikkeld. Ook worden er wegen gereconstrueerd (zoals de Straatweg) en daarbij tijdelijk omgeleid of afgesloten (de Riensluisbrug voor enkele maanden). Daarnaast wordt er gewerkt aan het Baken. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op het parkeren in en rond het centrum. Daarom wilde het college inzicht in de gevolgen voor de parkeergelegenheid voor inwoners en bezoekers aan Lemmer. Een onderzoeksbureau heeft hiervoor een parkeeranalyse gemaakt tot en met de zomer van 2023 die inzicht biedt in de parkeerdrukte in het centrum in de komende jaren.

Bevindingen parkeeranalyse centrum Lemmer
De parkeeranalyse brengt onder andere in kaart waar mogelijke knelpunten zitten en waar eventueel (tijdelijke) parkeerplekken gevonden of aangelegd kunnen worden. Ook laat de analyse zien wat de bezettingsgraad op diverse parkeerplaatsen is. Hieronder vindt u de belangrijkste uitkomsten:

Bezettingsgraad
Een bezettingsgraad van 85 procent van het aantal parkeerplaatsen in een parkeerschijfzone wordt als prima gezien. Een hogere bezetting leidt tot problemen (zoeken en foutparkeren). De conclusie is dat in de gehele parkeerschijfzone van Lemmer – zowel in de zomer als in de winter – een bezettingsgraad van 85 procent ook op de drukste momenten niet wordt gehaald (maximaal 75 procent). Op bepaalde plekken buiten de schijfzones komt de bezettingsgraad op de drukste momenten wel uit boven de 85 procent. Met goede verwijzingen naar alternatieve plekken kan veel worden opgelost.

De vrijdagochtend en zaterdagmiddag blijken de drukste perioden in het centrum. Binnen de parkeerschijfzone is dan nog enige restcapaciteit beschikbaar, met name aan de Vuurtorenweg. In bepaalde woonstraten rondom het centrum is de druk vanuit het centrum merkbaar. Op het moment dat zowel het Bantegaplein als de Achterom niet beschikbaar zijn voor parkeren, is extra capaciteit nodig voor kort parkerende bezoekers en bewoners die met een ontheffing parkeren op het terrein Achterom.

Verschil parkeren in zomer- en winterperiode
De zomer en winter verschillen erg van elkaar vanwege het toerisme. Daarbij komt dat er niet geparkeerd kan worden op het parkeerterrein bij de ijsbaan in de winter.

De analyse laat zien dat in de winter van 2021/2022 de urgentie voor aanvullende maatregelen of extra parkeercapaciteit groter wordt door het samenvallen van een aantal ontwikkelingen. In de zomer van 2021 gelden dezelfde aandachtspunten. Er is dan extra capaciteit nodig voor bezoekers en bewoners in het centrum én langparkeerders (werkers). Daarnaast is aandacht nodig voor omleidingsroutes, verwijzing en overloop naar woonstraten.

De gemeente blijft monitoren en bijsturen waar nodig
De analyse is een goede basis voor vervolgacties. Aandacht voor communicatie, verwijzing en omleidingsroutes blijft nodig. Deze nieuwe situatie vraag dan ook om goede monitoring (met name in de woonstraten tegen het centrum aan) en zo nodig stappen te ondernemen. De overloop naar woonstraten in het noordelijke deel van het centrum blijft hierbij een aandachtspunt. Daarbij doen we een beroep op inwoners van en bezoekers aan Lemmer om rekening te houden met elkaar en ruimte vrij te houden voor hulpdiensten.

Heeft u voor ons suggesties of loopt u zelf tegen parkeerknelpunten aan? Laat het ons dan weten! U kunt dit doen door een mail te sturen naar info@defryskemarren.nl. Wij zullen uw bevindingen meenemen in onze monitoring.