‘Overheid is verantwoordelijk voor rechtszekerheid bij intern salderen’

11-12-2021 JOURE – Afgelopen week heeft de Tweede Kamer over een reeks moties gestemd die waren ingediend tijdens het dabat over de vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2022.Er werd aan de minister gevraagd om de provincies maximaal te ondersteunen in het hoger beroep na uitspraken van de rechter over verleende vergunningen die waren verleend op basis van intern salderen.

Partijen verwijzen bij hun motie naar de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland waarbij door de provincie Utrecht verleende vergunningen binnen de Wet natuurbescherming aan 17 agrarische bedrijven en een slachterij werden vernietigd. Ook andere provincies hebben met vergelijkbare rechtelijke uitspraken te maken. 

In deze uitspraken oordeelt de rechtbank dat er te veel onzekerheid bestaat of emissiefactoren die in de Regeling ammoniak en veehouderij zijn vastgesteld voldoende zeggen over de daadwerkelijke emissie van een bedrijf dat een emissie-arm stalsysteem toepast. Daarom zouden de emissiefactoren niet gebruikt mogen worden voor het intern salderen om daar vervolgens het besluit voor het verlenen van de vergunning op te baseren.

Er werd in de motie gesteld dat niet de boer, maar de overheid verantwoordelijk is voor de rechtszekerheid van de mogelijkheid van intern salderen. Daarom roepen zij de regering op de provincies maximaal te ondersteunen in het hoger beroep dat zij voeren tegen de rechterlijke uitspraken. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde deze motie.