Principeakkoord met NVWA over eisen bij diertransport

07-10-2021 LEMMER – De veehouderijsector heeft een principeakkoord bereikt met de NVWA over de kwestie rondom diertransporten. De NVWA wilde bij diertransporten alleen nog dieren zonder zichtbare afwijkingen accepteren zolang de sector niet zelf met een protocol komt over hoe met dieren met een afwijking wordt omgegaan. Europese richtsnoeren zouden dat vereisen.

De Producentenorganisatie Varkenshouderij en Vee&Logistiek Nederland hebben gewerkt aan een sectorprotocol transportwaardigheid. De LTO-vakgroep Melkveehouderij was daar ook bij betrokken omdat de problematiek ook de melkveehouderij raakt. Er is nu een principeakkoord bereikt over de inhoud.

Het vastgestelde protocol sluit aan op deze richtsnoeren van de Europese Unie. Er wordt in aangegeven dat uitsluitend transportwaardige dieren op transport gaan, en hoe invulling gegeven wordt aan transport van dieren met kleine lichamelijke afwijkingen die volgens de Europese richtsnoeren ‘onder voorwaarden’ vervoerd mogen worden.