Risico op overdracht van vogelgriepvirus op mensen is laag

13-11-2020 LEMMER – In opdracht van het ministerie van LNV heeft het RIVM een risico-inschatting gemaakt van mogelijke overdracht van dier op mens van de vogelgriepstammen die de afgelopen weken in wilde vogels en de pluimveehouderij gevonden zijn. Dit risico is laag.

Bij pluimveebedrijven in Nederland is het type H5N8 gevonden. In wilde vogels is in Nederland ook het type H5N1 aangetroffen. Verder is in Duitsland en Denemarken bij wilde vogels het type H5N5 gevonden. Het RIVM heeft voor deze 3 vogelgriepstammen het risico bepaald, en dat is laag.

Voor de H5N1-variant geldt dat de genetische samenstelling van het in Nederland gevonden type anders is dan van de H5N1 gevonden in onder andere Azië. Voor de in Nederland gevonden virussen zijn er op dit moment geen zorgen voor de volksgezondheid. Voor alle 3 de virussen wordt de situatie gemonitord en volgt meer informatie zodra die beschikbaar komt.