Ruimte voor woningbouw aan de Polle en Zeedijk

26-10-2020 LEMMER – Het gebied aan de Polle en Zeedijk in Lemmer wordt, als het aan het college van B&W ligt, opgeknapt met woningen. Zij wil de grondeigenaren tegemoet komen door meer ruimte te geven voor woningbouw. Naast meer ruimte voor woningen, staat het college open voor een bijdrage in het inrichten van de openbare ruimte. Het college kiest er daarmee voor om geen nieuwe supermarkt toe te staan buiten het centrum.

Behandeling in gemeenteraad
Het college legt het voorstel voor aan de gemeenteraad. Naar verwachting zal de raad het medio november behandelen in zijn Petear. Na behandeling in het Petear volgt er bij het volgende Debat & Beslut een besluit, naar verwachting begin december.

Zie ook:
Onderzoek naar mogelijkheid supermarkt aan Polle afgerond