Schone Energie in Fryslân met de Regionale Energiestrategie

12-03-2021 LEMMER – Wereldwijd verandert het klimaat. Broeikasgassen, zoals CO₂, zorgen ervoor dat de temperatuur op aarde stijgt. Daarom hebben landen over de hele wereld afspraken gemaakt om de CO₂-uitstoot te verminderen.  Dat betekent dat we ook in Nederland zuiniger moeten omgaan met ons energieverbruik en zoveel mogelijk energie duurzaam gaan opwekken. Zo zorgen we voor een betere toekomst voor ons én onze kinderen.

Om dit concreet te maken, is Nederland verdeeld in dertig energieregio’s. Fryslân is hier één van. De Friese gemeenten, provincie, waterschap, netbeheerder en Friese Energie Alliantie werken samen aan de Regionale Energiestrategie (RES Fryslân). Voor de RES onderzoeken we in Fryslân hoe en waar we duurzame elektriciteit kunnen opwekken vanuit zon en wind. Daarnaast kijken we hoe we ervoor zorgen dat we onze huizen zonder aardgas kunnen verwarmen in 2050.

Elke gemeente in Fryslân heeft een eigen ambitie die ze bespreekt met haar inwoners. Zo werken we samen aan een duurzame toekomst!

Webinar voor inwoners Fryslân
De RES Fryslân gaat alle inwoner en ondernemers in Fryslân aan. Daarom is op dinsdag 30 maart een webinar voor iedereen die geïnteresseerd is. Tijdens de webinar krijgen deelnemers meer informatie over de RES, de stand van zaken in Fryslân en een vooruitblik op het proces.

Aanmelden voor de webinar kan op RES Fryslân | Webinar