Subsidie beschikbaar voor kleine culturele initiatieven

16-12-2020 LEMMER – Vanaf 4 januari kunnen kunstaanbieders en uitvoerende kunstenaars een bijdrage aanvragen uit de nieuwe provinciale regeling Kleine cultuurinitiatieven Fryslân. De provincie geeft tot 10.000 euro subsidie voor het organiseren van culturele activiteiten op ontmoetingsplekken in de anderhalvemeter-samenleving. Er is 150.000 euro beschikbaar. De regeling is onderdeel van het provinciale corona-herstelmaatregelenpakket.

“Ik ben heel blij met deze nieuwe regeling”, zegt gedeputeerde Sietske Poepjes. “Deze groep creatieven heeft het bijzonder moeilijk in deze corona-tijd, terwijl ze zo belangrijk zijn voor het culturele klimaat in Fryslân. Daarom hebben ze onze steun hard nodig. Ik ben blij dat we ze die hiermee kunnen bieden”

Kleine cultuurinitiatieven Fryslân
De subsidie is bedoeld voor het organiseren van een culturele activiteit op een openbare locatie, zoals een dorps- of buurthuis of podium. Het gaat daarbij om activiteiten op het gebied van podiumkunst of expositie, met inbegrip van community artCommunity art is een kunstvorm waarbij een of meer professionals in de kunsten samenwerken met burgers om een kunstwerk tot stand te brengen rondom een sociaal of maatschappelijk vraagstuk. 

De aanvragers kunnen maximaal 100 procent subsidie krijgen op de gemaakte kosten, met een minimum van 500 euro en een maximum van 10.000 euro. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van ontvangst van de aanvraag. De regeling sluit op 15 februari 2021. Het aanvraagformulier is vanaf 18 december beschikbaar via www.fryslan.frl/cultuurinitiatieven

Herstelmaatregelenpakket
De regeling Kleine cultuurinitiatieven Fryslân is onderdeel van het provinciale herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’. De provincie presenteerde dit pakket in juni, en zet hiermee 5 miljoen euro extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Het extra geld is bedoeld als aanvullende noodhulp op de maatregelen van het Rijk en de al aangepaste provinciale regelingen. De brede welvaart en circulaire economie zijn de uitgangspunten van dit pakket met elf maatregelen. Een overzicht van alle maatregelen staat op www.fryslan.frl/herstelpakket.