Subsidie Innovatiematrix Fryslân voor projectideeën

08-09-2021 LEMMER – Friese ondernemers kunnen ondersteuning aanvragen voor projectideeën die bijdragen aan de brede welvaart van Fryslân. Deze regeling is onderdeel van het provinciale tweede Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’, dat in april is vastgesteld door Provinciale Staten.

Innovatiematrix Fryslân biedt ondernemers handvatten om concreet met projectideeën bezig te gaan die een bijdrage leveren aan de Friese brede welvaart. Elke ondernemer of organisatie (met KVK-nummer) kan een project indienen. Vanaf 16 september is de subsidie aan te vragen via www.fryslan.frl/friese-economie

Onderdelen van de regeling
Om het begrip brede welvaart meer in te kleuren wordt specifiek gezocht naar projecten binnen een aantal maatschappelijke transities: van een lineaire naar een circulaire economie, van fossiel naar duurzame energie, van zorg naar positieve gezondheid, en van analoog naar digitaal. Er is een vijfde vlak toegevoegd: naar de 1,5 meter economie.

Niet alleen subsidie – ook een groot netwerk voor projectideeën
Ondernemers en organisaties kunnen 2500 euro krijgen voor het door ontwikkelen van projectideeën. De aanvragers worden daarnaast uitgenodigd voor een (verplicht) gesprek met een Friese innovatiematrixtafel. De deskundigen aan deze tafel vormen een goede afspiegeling van onderwijs, overheid, culturele en ondernemende partijen. Op deze manier krijgt de aanvrager direct toegang tot een breed netwerk en kennis om het idee verder te ontwikkelen. Daarnaast wordt elk projectidee gekoppeld aan een medewerker van Ynbusiness die in een gesprek de vervolgstappen bespreekt, voortgang monitort en eventueel van advies voorziet.

Een vervolg op de subsidieregeling van 2020
Deze regeling volgt op de subsidieregeling die eind 2020 is opengesteld. 17 projecten zijn toen aangemeld, die allemaal subsidie hebben ontvangen. Vanuit deze projecten volgden veel concrete acties. Uit evaluatie blijkt dat het instrument een mooie eerste stap biedt in de zoektocht van idee naar project.

Meer informatie
Voor meer informatie over het persbericht kunt u contact opnemen met de provincie Fryslân. De contactgegevens staan onderaan dit bericht. Wilt u weten of uw projectidee in aanmerking komt voor ondersteuning, neem dan contact op met Ynbusiness: info@ynbusiness.nl / 058 – 760 05 00.