Subsidie voor groen-economisch herstel landbouw

22-12-2021 LEMMER – Vanaf maandag 20 december is een landelijke subsidieregeling voor landbouwers opengesteld vanuit het Economisch Herstelfonds. Met een subsidie uit dit fonds kunnen agrariërs investeren in de toekomst van hun bedrijf of werken in samenwerkingsverband aan een duurzaam verdienmodel voor de hele sector.

Het steunfonds is bedoeld voor het economisch herstel van de landbouwsector en het platteland na de uitbraak van het coronavirus. De maatregelen voor het herstel moeten aansluiten bij de milieu- en klimaatafspraken van de Europese Unie. De regeling bestaat uit twee subsidies:

  • Investeren in groen-economisch herstel (subsidiebudget:  35,5 miljoen euro)
  • Samenwerken aan groen-economisch herstel (subsidiebudget:  15 miljoen euro)

Er zijn mogelijkheden om voor 60% van de investeringskosten subsidie te krijgen. Jonge landbouwers kunnen voor 75% van de kosten subsidie aanvragen. Het minimale subsidiebedrag is 25.000 euro. Er is geen minimaal subsidiebedrag als gewerkt wordt met een eenheidsprijs. Het maximale subsidiebedrag is 150.000 euro. Er zijn vijf projectcategorieën waarvoor subsidie aangevraagd kan worden.  

Meer informatie is te vinden op de pagina ‘Samenwerken aan groen-economisch herstel‘ op de website van RVO.nl.