Subsidieregeling ISDE geopend

17-01-2021 LEMMER – Sinds 4 januari is de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) weer geopend. In tegenstelling tot de SDE++ subsidie, die alleen aangevraagd kan worden voor grootverbruik aansluitingen, is de ISDE bedoeld voor kleinverbruik aansluitingen. De openstellingsperiode loopt tot en met 31 december 2021.

Vanaf dit jaar kunnen ondernemers met een kleinverbruik aansluiting subsidie aanvragen voor de aanschaf van zonnepanelen en kleinschalige windturbines. Daarmee komen ook agrariërs met een aansluiting tot en met 3 x 80 Ampere en een jaarlijks netto totaalverbruik boven de 50.000 kilowattuur in aanmerking voor deze subsidie op zonnepanelen.

Er is en subsidieplafond van 124 miljoen euro voor de investering in warmtepompen, zonneboilers, isolatiemaatregelen en de aansluiting op een warmtenet. Daarnaast is er een subsidieplafond van 40 miljoen voor de investering in installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit via zonnepanelen of windturbines.

Een ISDE is voor zonnepanelen aan te vragen bij een jaarlijks verbruik boven de 50.000 kilowattuur en een aansluiting van 3 × 80 Ampere of kleiner. Er is 125 euro per kilowatt vermogen subsidie aan te vragen.

Een ISDE is voor windturbines aan te vragen bij een rotoroppervlakte tussen de 50 m2 en 500 m2. Het project mag uit meerdere turbines bestaan. Daarnaast moeten de turbines aangesloten worden op een aansluiting van 3 × 80 A of kleiner. Er is 66 euro per m2 rotoroppervlakte aan te vragen.

Een groot verschil met de SDE++-subsidie is dat ISDE door ondernemers aangevraagd kan worden met een kleinverbruikaansluiting. Daarnaast wordt de ISDE eenmalig uitgekeerd bij de aanschaf. Een grootverbruiker die SDE++ toegekend heeft gekregen, zal hij gedurende een periode van 15 jaar subsidie per opgewekte kilowattuur ontvangen.