Tweede Kamer wil onderzoek naar fiscale knelpunten voor stoppende veehouders

20-11-2021 LEMMER – Woensdag 17 november heeft een meerderheid in de Tweede Kamer een motie van de SGP en het CDA gesteund waarin de regering wordt gevraagd in kaart te brengen wat de fiscale knelpunten zijn voor een goede en snelle bedrijfsbeëindiging in de veehouderij en wat de mogelijkheden zijn om deze  knelpunten aan te pakken. Zo nodig zou daar een werkgroep voor ingesteld moeten worden.

Verschillende bedrijven willen hun veehouderijactiviteiten beëindigen, maar dat lijkt te worden gehinderd door fiscale regelgeving, constateren SGP en CDA. Bij de verschillende stoppersregelingen voor agrarische bedrijven lijkt er slechts beperkt rekening te worden gehouden met het aspect fiscaliteit. Gemeenten en provincies maken zich zorgen over verpaupering van vrijkomende agrarische bebouwing, omdat sloop uitgesteld wordt vanwege de fiscale gevolgen die sloop met zich meebrengt.