Vergoeding voor controle op coronatoegangsbewijzen

04-12-2021 LEMMER – Om verenigingen, bedrijven en organisaties enigszins tegemoet te komen stelt gemeente De Fryske Marren een vergoeding van maximaal € 1.000 per organisatie beschikbaar voor de extra kosten die de verplichte controle van de coronatoegangsbewijzen met zich meebrengt. De Rijksoverheid heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld aan alle gemeenten in Nederland.

Verenigingen, bedrijven en organisaties die voor een bijdrage in de kosten in aanmerking willen komen, kunnen daarvoor een aanvraag bij de gemeente indienen. Dit kan van 30 november tot en met 31 december 2021 via de website www.defryskemarren.nl/ctb-controle. De regeling geldt met terugwerkende kracht.

Vergoeding voor (extra) personele inzet
De vergoeding wordt verstrekt aan organisaties uit De Fryske Marren die in de periode 22 september tot en met 31 december 2021 gebruik maken voor het uitvoeren van controle van het coronatoegangsbewijs. De maximale bijdrage is € 1.000 per organisatie, afhankelijk van de gemaakte/te maken kosten. Omdat het budget beperkt is willen we dit zo goed mogelijk verdelen, maar kan het ook opraken. Hoe eerder de aanvraag daarom binnen is, hoe beter.

Doel van de vergoeding is om de naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen (CTB) en ID-bewijs te ondersteunen en makkelijker te maken. Dit geld kan worden ingezet voor bijvoorbeeld (extra) beveiligers, controleurs of hosts die ondernemers en verenigingen helpen bij de controle van de CTB.

Zo goed mogelijk verdelen
Burgemeester Fred Veenstra: ”Met deze aanpak verdelen we het beschikbare geld zo gelijk mogelijk over alle organisaties. Op deze manier willen we enige verlichting bieden in de kosten die het naleven van de maatregelen met zich meebrengt, al beseffen we dat het niet alle lasten zal kunnen compenseren”.

Heeft u te maken met de verplichte controle op CTB en heeft u hiervoor de inzet van ondersteunend personeel nodig? Lees dan hier verder over de mogelijkheden van het steunpakket. 

Verplicht vanaf 13 jaar
Vanaf 25 september 2021 zijn verenigingen, bedrijven en organisaties in bijvoorbeeld de horeca-, cultuur-, sport- en evenementensector verplicht om bezoekers naar een geldig coronatoegangsbewijs (CTB) te vragen. Dit vraagt de nodige capaciteit van zowel gemeenten als  ondernemers en organisaties.  Het laten zien van een coronatoegangsbewijs geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder (bij sport is dit vanaf 18 jaar). Vanaf 14 jaar is het tonen en controleren van een ID-bewijs daarbij ook verplicht.