Voorzitter cliëntenraad Patyna

04-12-2021 De Cliëntenraad van Patyna heeft als doel de belangen van bewoners en familie van hun woonzorgcomplexen te behartigen: 

  • De Flecke in Joure
  • De Schutse in Lemmer
  • Jelle Meineszhof in Balk
  • zorgboerderij BoerenBlij in Haskerhorne 

De cliëntenraad bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers die actief betrokken zijn bij het reilen en zeilen van bovenstaande locaties. 

Functieomschrijving voorzitter cliëntenraad: 

• vergaderingen voorbereiden en voorzittten
• cliëntenraadsstukken ondertekenen
• controleren of gemaakte afspraken worden nageleefd
• de voorzitter is contactpersoon van de ambtelijk secretaris
• de voorzitter vertegenwoordigt de cliëntenraad binnen en buiten de locaties
• de voorzitter is het gezicht en de woordvoerder van de cliëntenraad.

Van de voorzitter wordt er verwacht dat hij of zij:

  • zich betrokken voelt bij de doelgroep en zich wil inzetten voor de bewoners en familie
  • kan samenwerken met de cliëntenraadsleden en met de Raad van Bestuur
  • leiding kan geven (aan de vergadering) en het overzicht kan houden
  • prioriteiten kan stellen en beslissingen durft te nemen
  • kan delegeren maar ook de overige raadsleden kan enthousiasmeren en motiveren
  • onderhandelingsvaardigheden heeft 

Contact over deze vacature
Lijkt het je leuk om als voorzitter aan de slag te gaan, ben je nieuwsgierig of geïnteresseerd geraakt na het lezen van deze vacature? Meld je dan aan als vrijwilliger via deze link.