Verhoging budget Voucherregeling MKB Fryslân 2021

26-05-2021 LEMMER – De Voucherregeling bestaat uit meerdere onderdelen. Ondernemers kunnen voor verschillende activiteiten subsidie aanvragen, denk bijvoorbeeld aan innovaties, bedrijfsontwikkeling of strategisch HR. Veel ondernemers maken al gebruik van deze regeling. In totaal was er voor 2021 € 900.000 beschikbaar. Het subonderdeel Strategisch HR bedroeg € 300.000 maar is inmiddels overvraagd.

Omdat er veel behoefte was aan dit subonderdeel is op 25 mei 2021 is een ophoging van het budget van de Voucherregeling MKB Fryslân 2021 aan Gedeputeerde Staten voorgelegd. Dit gaat specifiek over een verhoging van €70.500 voor strategische ondernemersontwikkeling. Het voorstel is aangenomen.

Al eerder verbreed
Het subonderdeel Strategisch HR is begin 2021 breder opengesteld. In eerdere jaren kon er enkel subsidie worden aangevraagd voor HR-beleidsplannen. Na 2020 is er ook subsidie gericht op scholing voor ondernemers en personeel.