Wateronderhoud vijvers en watergangen

09-07-2021 LEMMER – Binnen de gemeente krijgen we steeds meer te maken met waterplanten die harder groeien dan gewenst en/of zorgen voor overlast en schade aan de natuur. We krijgen hierover regelmatig meldingen en vragen. Wat doen wij aan het onderhoud van de wateren binnen onze gemeente? De zomerwerkzaamheden starten dit jaar vanaf 12 juli (week 28) en duren een aantal weken. Vanaf september vinden de najaar werkzaamheden plaats.

Zomerwerkzaamheden: verwijderen van plantensoorten die de doorstroming tegenhouden
In de zomer halen we op een paar locaties in de gemeente plantensoorten weg die de doorstroming tegenhouden. Het gaat dan alleen om officiële (recreatieve) watergangen waar het belangrijk is dat er voldoende doorstroming is. Dit zijn ook plekken waar plantsoorten voorkomen die voor overlast en schade aan de natuur zorgen. Dit noemen we ook wel invasieve planten. In deze hoofdwatergangen maaien we de onderwaterbegroeiing van het diepere waterdeel om voldoende doorstroming in het water te houden voor aan- en afvoer van water (zie illustratie).

Onderwaterbeplanting maaien
Daarnaast maaien we ook andere watergangen of vijvers om daar specifiek de invasieve plantsoorten weg te halen. Dit zijn namelijk plantsoorten die een bedreiging vormen voor de natuur en andere planten die daar oorspronkelijk groeien (ook wel de inheemse soorten genoemd). Ook doen wij dit voor waterrecreatie, zodat u daar kunt zwemmen en/of varen. We maaien met een maaiboot onderwaterbeplanting af en verwijderen dit uit het water. Door dit meerdere keren te doen hopen we dat we de beplanting onder controle houden.

Najaarswerkzaamheden in september
In september starten we met de onderhoudswerkzaamheden, waarbij we overige watergangen en een gedeelte van de vijvers maaien. We maken de vlakke bodem en zuidoost kanten van de vijvers en watergangen schoon. Aanvullend maaien we in stappen oevers en aangrenzend(e) gras(velden). Met dit uitgebreide beheer wordt een positieve bijdrage geleverd aan de biodiversiteit.

Vragen en/of meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Michiel de Vries, team wijkoverschrijdend beheer, via telefoon 14 05 14.