Werkgevers, vakbonden en overheden slaan handen ineen voor bouwers en technici

27-10-2021 LEMMER – Nieuwe mensen aantrekken voor de sectoren Techniek en Bouw & Infra en voorkomen dat huidige werknemers vertrekken. Dat is het doel van het bijzondere samenwerkingsproject ‘Kansen verzilveren voor Technisch Vakmanschap’. In dit project bundelen werkgeversorganisaties, opleidings- en ontwikkelfondsen, de arbeidsmarktregio Groningen en de drie Noordelijke provincies hun krachten.

“De noordelijke arbeidsmarkt moet nu en in de toekomst kunnen beschikken over goed gekwalificeerd en voldoende personeel. De coronacrisis heeft ertoe bijgedragen dat de mismatch op de arbeidsmarkt in Noord-Nederland de afgelopen maanden verder is toegenomen. In sommige sectoren is de vraag naar werknemers wegvallen, terwijl die in andere sectoren juist is gegroeid. We zijn er trots op dat we in Noord-Nederland de handen ineenslaan en daarmee de duurzame inzetbaarheid van werknemers en werkzoekenden een boost geven.” zegt gedeputeerde Douwstra.

Dankzij subsidies voor (bij)scholing van huidige en nieuwe werknemers en zij-instromers kunnen meer mensen aan het werk in de techniek, bouw & infrastructuur. Vooral zogenoemde zij-instromers zijn van groot belang voor de vele vacatures binnen deze sectoren.

Bouwopgave en energietransitie
Met de enorme bouwopgave die ook het Noorden kent, de energietransitie die nodig is om de klimaatdoeleinden te bereiken staan de technische- en de bouwbranches voor een grote uitdaging. In het noorden van Nederland werkt een groot aantal mensen in de Techniek en Bouw & Infra. Werkgeversorganisaties en vakbonden willen deze werknemers behouden en investeren in opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Daar komt bij dat er de komende jaren veel werknemers met pensioen gaan. De organisaties willen daarom meer werknemers interesseren om bij hen te komen werken.

Een unieke publiek-private samenwerking
De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen investeren samen €1,1 miljoen in het plan. De werkgevers- en werknemersorganisaties investeren, vanuit de zogenaamde O&O fondsen (ontwikkelings- en opleidingsfondsen) zelf € 2,3 miljoen. Daarmee is een unieke publiek-private samenwerking tot stand gekomen. Een samenwerking die bestaat uit werkgeversorganisaties Koninklijke Metaalunie, Techniek Nederland, Koninklijke Bouwend Nederland, werknemersorganisaties FNV, CNV Vakmensen, de Unie, O&O fondsen OOM, A+O Metalektro en WIJ-Techniek, de Arbeidsmarktregio Groningen en de provincies Fryslân en Drenthe.

Sociale partners en overheden in Noord-Nederland vinden het hoog tijd om de handen ineen te slaan. Met het project Kansen Verzilveren voor Technisch Vakmanschap maken ze hier een begin mee. Aanvragen voor scholingssubsidies zijn beschikbaar via www.spt-noord.nl. Daarnaast zullen de O&O Fondsen uit de sector via hun eigen kanalen subsidies verstrekken aan werkgevers en werknemers. De regelingen bieden ook kansen voor zij-instromers en voor mensen buiten het arbeidsproces die geïnteresseerd zijn in een toekomst in de techniek.