Wetterskip verhoogt boezempeil voor meer natuurontwikkeling

13-01-2022 LEMMER – Door de gunstige weersomstandigheden verhoogt het Wetterskip de gemiddelde waterstand in de Friese boezem deze week tijdelijk naar 0,38 meter beneden NAP. Met deze tijdelijke peilverhoging wijken ze af van het streefpeil van 0,52 meter beneden NAP. Een meer natuurlijke waterstand verbetert de waterkwaliteit en stimuleert de rietgroei. Dat is goed voor het waterleven en de bescherming van oevers.

Gunstige weersomstandigheden
Sinds afgelopen zondag 9 januari heeft het Wetterskip het boezempeil verhoogd naar maximaal 0,38 meter beneden NAP. Door het uitzetten van het Hooglandgemaal in Stavoren, die het boezemwater naar het IJsselmeer pompt, steeg de waterstand in de boezem. Het hogere peil handhaven zij tot een nader te bepalen moment. Er wordt deze week niet veel neerslag verwacht en er staat een matige wind. Zo kan het Wetterskip de waterstand in de boezem goed beheersen en ontstaan er geen onveilige situaties.

Uitvoering van nieuw peilbesluit
Sinds de invoering van het nieuwe peilbesluit Friese boezem(externe website) in november 2021 kan het Wetterskip meer variëren met het waterpeil. De komende vijf jaar experimenteren ze met een meer natuurlijke waterstand in periodes die voor de natuur belangrijk zijn. Deze week passen ze een tijdelijke verhoging van het boezempeil voor de natuurontwikkeling voor het eerst toe. Dit betekent dat alle zomerpolders en landen die vrij op de boezem afstromen op dit moment onder water staan. Zomerpolders zijn polders die ’s zomers in gebruik zijn als natuur- of landbouwgrond en ’s winters onder water staan.

Natuurlijke dynamiek
Voor de natuurontwikkeling langs de waterranden is meer variatie in het waterpeil gunstiger. In het nieuwe peilbesluit is opgenomen dat het Wetterskip in de winter en het vroege voorjaar, bij gunstige weersomstandigheden, het boezempeil enkele weken kunnen verhogen. Op deze manier ontstaat een meer natuurlijke dynamiek van het water.

‘Vroeger waren de waterstanden in de Friese meren en kanalen veel meer gevarieerd. In de winters stond het water hoog en zomers stond het water laag. Met de komst van grote zeegemalen kwam er een steeds betere waterbeheersing en werd de waterstand veel gelijkmatiger; gemiddeld 0,52 meter beneden NAP. Door nu in rustige perioden de waterstand tijdelijk te verhogen, probeert het Wetterskip een natuurlijke dynamiek van het water te krijgen’, legt onze assetcoördinator boezem Pier Schaper uit.

Friese boezem
De Friese boezem is het aaneengesloten stelsel van meren, kanalen en vaarten in Fryslân. Het stelsel heeft een vast streefpeil van 0,52 meter beneden NAP. Dit betekent dat zij met de aan- en afvoer van water proberen het waterpeil zoveel mogelijk op deze hoogte te houden.