Zonnepanelen leverden hoge energie-opbrengst in 2020

07-01-2021 LEMMER – Voor eigenaren van zonnepanelen was 2020 een zeer goed jaar. De opbrengst is bijna 8% tot 18% hoger dan verwacht. De landelijk gemiddelde meeropbrengst in 2020 ten opzichte van 1981-2010 is 12.6%. Dat is meer dan in 2019, het was toen 9.5%, maar minder dan het recordjaar 2018 toen gemiddeld 16,8% aan meeropbrengst werd gerealiseerd.

Voor de berekening van de energieopbrengst gebruikten onderzoekers van de Universiteit Utrecht gegevens van het KNMI van alle meetstations in Nederland, en gingen zij uit van een optimaal georiënteerd zonnepaneelsysteem. In De Bilt was de berekende opbrengst 1054 kilowattuur per kilowattpiek. In Vlissingen werd de hoogste opbrengst gerealiseerd met 1192 kilowattuur per kilowattpiek in 2020.